Rasul si cocosul de munte nu se mai vaneaza Imprimare
Joi, 07 Iunie 2012 21:51

Ministrul Mediului, Rovana Plumb, a declarat azi c? din sezonul 2012 - 2013 se opre?te vân?toarea la râ?i, având în vedere c? specia face parte din rândul celor protejate, precizând c? nu vor mai fi acordate derog?ri, întrucât nu au fost semnalate cazuri în care animalele s? fi produs daune.

 

 "Se opre?te vân?toarea la râ?i. Ministerul Mediului nu va mai da derogare pentru vân?toarea la râ?i începând cu sezonul de vân?toare 2012- 2013", a declarat pentru ministrul Rovana Plumb, explicând c? este vorba despre o specie protejat? ?i c? în prezent mai sunt foarte pu?ine exemplare.

Rovana Plumb a subliniat c? de?i pân? în prezent derog?rile erau acordate de c?tre minister, acest lucru nu va mai fi posilbil deoarece nu au fost semnalate cazuri în care aceast? specie s? fi produs daune.

"Pân? acum, în România se acordau derog?ri de la m?surile de protec?ie, îns? ministerul consider? c? nu exist? motive pentru care aceste derog?ri s? continue, deoarece nu au fost semnalate cazuri în care aceast? specie s? produc? daune", a spus ministrul Mediului.