MMP introduce obligatii suplimentare pentru fondurile de vanatoare. Imprimare
Joi, 25 Octombrie 2012 17:23

Secretarul de Stat din ministerul Mediului ?i P?durilor, Mugur Cozmanciuc, a avut ast?zi, 23.10.2012, o īntrevedere cu gestionarii fondurilor de vān?toare pentru a discuta modificarea contractului cadru, īn vederea gestion?rii eficiente a popula?iei de ur?i.

 

Īn urma īntālnirii cu gestionarii s-a convenit modificarea contractului cadru prin introducerea de clauze cu riscul rezilierii. Printre aceste clauze se num?r?: interzicerea distribuirii de hran? sub form? de de?euri de origine animal? sau dulciuri, interzicerea distribuirii de hran? de orice natur? la mai pu?in de 2 km de cea mai apropiat? localitate sau la mai pu?in de 200 de m de observatoare ?i interzicerea vān?torii la nad?.

„Īn urma discu?iilor avute cu gestionarii fondurilor de vān?toare am stabilit s? introducem mai multe obliga?ii pentru ace?tia din urm?. Astfel, am introdus recoltarea cu prioritate a exemplarelor care produc pagube, asigurarea īntregului sprijin pentru cet??enii care solicit? acest lucru, obligativitatea sesiz?rii imediate a administratorului ?i a autorit??ii sanitar–veterinar? despre existen?a īn fond cinegetic a oric?ror exemplare de faun? cinegetic? cu comportament deviant ?i de asemenea, obligativitatea de a sesiza autorit??ile locale pentru īndep?rtarea resturilor menajere din fonduri cinegetice”, a declarat Secretarul de Stat Mugur Cozmanciuc.

Ministerul Mediului ?i P?durilor va face toate demersurile īn vederea gestion?rii eficiente a speciilor protejate. Īn acest sens, s?pt?māna viitoare va fi convocat Consiliul Na?ional de Vān?toare īn vederea modific?rii contractului cadru, care s? cuprind? aceste clauze agreate cu gestionarii.

Sursa: mmediu - comunicat de presa

Ultima actualizare Ʈn Vineri, 24 Ianuarie 2014 06:31