Urs de 15.000 de euro impuscat la Moldovita Imprimare
Luni, 05 Noiembrie 2012 09:27
Un urs care ataca gospod?riile din zona de munte a jude?ului Suceava a fost împu?cat noaptea trecut? de un vân?tor neam? în cadrul unei vân?tori orgnizate de Direc?ia Silvic? . ?eful Ocolului Silvic Moldovi?a, Georgel Zlei ne-a declarat c? animalul a fost urm?rit timp de aproape dou? s?pt?mâni îns? abia în urm? cu câteva ore a c?zut în c?tarea pu?tii.   ,, Dup? toate probabilit??ile a?a cum v?d din ochii unui silvicultor valoarea trofeului este de circa 15.000 de euro, exemplarul cân?rind circa 300 de kilograme. El a fost împu?cat la un punct de hr?nire special amenajat de p?durari. Este primul urs împu?cat în acest sezon îns? nu numai noi suntem bucuro?i dar ?i s?tenii, mai ales c? ursul le provoca numeroase daune în gospod?rii” a spus ?eful Ocolului Silvic .

Sursa: Monitorul de Campulung