Anuntul Vanatorului
S-a ales Consiliul National de Vanatoare Imprimare Email
Luni, 05 Noiembrie 2012 09:32

Ministerul Mediului si Padurilor a aprobat infiintarea Consiliului National de Vanatoare ce are in componenta 6 reprezentan?i ai autorit??ii publice centrale care r?spunde de silvicultur?, un reprezentant al autorit??ii publice centrale pentru protec?ia mediului, un reprezentant al autorit??ii na?ionale sanitare veterinare, un reprezentant al unit??ilor de nv???mnt superior cu profil cinegetic, un reprezentant al unit??ilor de cercetare cu profil cinegetic, 7 reprezentan?i ai gestionarilor fondurilor cinegetice, din care unul din partea administratorului p?durilor statului, unul din partea administratorilor p?durilor proprietate privat? ?i a unit??ilor administrativ-teritoriale, 3 din partea organiza?iilor vn?tore?ti afiliate la Asocia?ia General? a Vn?torilor ?i Pescarilor Sportivi din Romnia ?i 2 din partea organiza?iilor vn?tore?ti neafiliate la Asocia?ia General? a Vn?torilor ?i Pescarilor Sportivi din Romnia.

Persoanele nominalizate a face parte din Consiliul National de Vn?toare sunt: Eugen Simionescu, Ilie Mihalache, D?nu? Iacob, Dan Achim, Daniel Dicu, Lorin Urcaciu din partea autorit??ii publice centrale care r?spunde de silvicultur?.

Autoritatea public? central? pentru protec?ia mediului va fi reprezentat? de Florian Udrea.

Ovidiu Airimi?oaie va reprezenta autoritatea na?ional? sanitar veterinar?.

Unit??ile de nv???mnt superior cu profil cinegetic vor fi reprezentate de c?tre Corneliu Paul Boi?teanu.

Unit??ile de cercetare cu profil cinegetic vor fi reprezentate de c?tre Ovidiu Ionescu.

Gestionarilor fondurilor cinegetice vor fi reprezenta?i de c?tre: Sabin Bratu, Neculai Selaru, Nicolae Goicea, Eusebiu Martiniuc, Dorel Fechete, Giani Canschi, ?i Arpad Sarkany.

Consiliul National de Vanatoare are atributii de avizare si consultare n domeniul cinegetic. Acesta activeaz? pe lng? autoritatea public? central? care raspunde de silvicultur?.

O prim? ?edin?? a Consiliului Na?ional de Vn?toare va loc in luna noiembrie avand drept scop Modificarea contractului-cadru, n vederea gestion?rii eficiente a popula?iei de ur?i din Romnia.

Textul ORDINULUI nr. 3583 din 5 octombrie 2012 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea infiintarii Consiliului National de Vanatoare

 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro