Si-au pierdut dreptul de a detine arme Imprimare
Luni, 28 Ianuarie 2013 07:58

În ultimele cinci luni, peste 1400 de persoane au pierdut dreptul de a avea arme neletale.

 

 Peste 70% dintre acestea au r?mas f?r? arme deoarece  s-a decis ca reprezint? un pericol pentru ordinea public? ?i pentru siguran?a na?ional?.

Poli?i?tii forma?iunilor Arme, Explozivi ?i Substan?e periculoase au realizat controale la de?in?torii legali de arme ?i muni?ii neletale în perioada 10 septembrie 2012 - 18 ianuarie 2013, se arat? într-un comunicat de pres? al Poli?iei Române, potrivit Mediafax.

În prezent, la nivel na?ional, sunt înregistra?i aproximativ 83.000 de de?in?tori de arme neletale supuse autoriz?rii, iar 80% dintre ace?tia au fost verifica?i în ultimele cinci luni.

În urma verific?rilor, poli?i?tii au dispus anularea dreptului de port ?i folosire a armelor neletale pentru 1.412 persoane.

"Dintre acestea, în 1.034 de cazuri s-a stabilit c? titularul dreptului prezint? pericol pentru ordinea public?, siguran?a na?ional?, via?a ?i integritatea corporal? a persoanelor, iar în 378 de cazuri verific?rile au relevat faptul c? de?in?torii au fost condamna?i, prin hot?râre judec?toreasc? r?mas? definitiv?, la pedeapsa închisorii mai mare de un an", a precizat Poli?ia Român?.

Totodat?, poli?i?tii au suspendat dreptul de port ?i folosire a armelor neletale supuse autoriz?rii în cazul altor 542 de persoane, m?sura fiind luat? întrucât acestea sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte s?vâr?ite cu inten?ie.