Ce a f?cut AGVPS ? Imprimare
Miercuri, 27 Februarie 2013 08:03

 

 

 

Ce a f?cut AGVPS īn interesul

vān?torilor ?i pescarilor sportivi din Romānia?

 

Iat? o īntrebare pe care sub diverse formul?ri, mai mult sau mai pu?in directe, am auzit-o frecvent īn ultima perioad?, poate mult prea frecvent ca s? nu devin? sup?r?toare.

 

Am auzit-o exprimat? din partea unor oameni mai pu?in instrui?i ?i din partea unor intelectuali cu fobie fa?? de lectur?, de con?inutul revistelor noastre de specialitate ?i, īn general, fa?? de orice lucrare din domeniul cinegetic ?i halieutic, dar ?i din partea unor oameni cu preten?ii, ale?i, īn calitate de delega?i competen?i, s? reprezinte onorabil interesele vān?torilor ?i pescarilor sportivi īn organele de conducere ale AGVPS din Romānia. Am auzit-o pus? de „prieteni”, dar ?i de adversarii cunoscu?i, silvicultori sau nu, coco?a?i pe criterii politice īn func?ii pe care nici īn visul lor cel mai frumos nu le-au gāndit, pentru a reglementa pe limba lor „de lemn” activitatea ?i de-a o controla, a se citi „a o īncurca”, lucru nu foarte dificil atunci cānd politica se īncurc? cu tehnica ?i competen?a. Am auzit-o pus? de membri vān?tori ?i pescari sportivi, dar ?i de nemembri ai organiza?iilor afiliate, īn stare normal? sau relativ bahic?, r?ut?cio?i sau sinceri īn ceea ce īncercau s? exprime. Am auzit-o spus? īn glum?, la cāte o ?uet?, dar ?i īn serios, voalat sau foarte deschis, chiar īn cadrul organizat al reuniunilor AGVPS.

Am auzit-o a?adar de la prea multe categorii de oameni, īncepānd de la cei ce nu trebuie lua?i īn seam? pān? la persoane cu preten?ii, care sunt sau ar trebuie s? fie īn deplin? cuno?tin?? de situa?ie, motiv pentru care īntrebarea se impune a primi un r?spuns deschis, care se dore?te a fi pe deplin clarificator.

Mai ales persoanelor din urm?, cu preten?ii, dar ?i tuturor celorlal?i care nu v?d „bārna” din imediata lor apropiere de „paiul” de la nivelul AGVPS, le-a? r?spunde cel mai simplu printr-o īntrebare oarecum similar?: ce au f?cut ei pentru vān?torii ?i pescarii romāni, pentru vān?toarea ?i pescuitul sportiv din Romānia, pentru societatea īn care tr?im?

De la nivelul de la care, īntāmpl?tor sau nu, am avut privilegiul s? urm?resc evolu?ia din cinegetica romāneasc? a ultimilor 15 ani, de?i de mai multe ori mi-am propus s? p?r?sesc „pozi?ia” care mi-a atras īn principal critici nemeritate ?i judec?ri strāmbe, am putut observa, suficient de clar, modul de reprezentare a intereselor „electoratului” nostru la diferite niveluri.

De aceea, īn deplin? cuno?tin?? de situa?ie, m? īncumet s? deschid ochii celor ce vor s? vad?, prin prisma propriilor interese, aceast? evolu?ie. S? judece singuri ?i corect comportamentul celor ale?i s? le reprezinte interesele, la nivel central, dar ?i la nivel local ?i s?-i aprecieze cum merit? pe cei ce dāndu-?i importan?? „vorbesc vorbe” ?i contribuie la efortul general īn interesul membrilor precum „musca la arat”.

AGVPS din Romānia – care nu este un organism alogen organiza?iilor afiliate, ci se compune din reprezentan?ii acestora ale?i īn mod democratic propor?ional cu num?rul de membri ai fiec?reia – a fost ?i r?māne condus? la vārf, de un Congres, compus din peste 400 de delega?i ?i dintr-un Consiliu al AGVPS, compus din 21 de reprezentan?i, to?i proveni?i din rāndurile celor circa 60.000 de vān?tori ?i a celor peste 100.000 de pescari sportivi din Romānia. Īn num?rul de 21 de membri ai Consiliului AGVPS sunt inclu?i un pre?edinte, un pre?edinte executiv ?i 2 vicepre?edin?i, fostul pre?edinte ?i īnc? 5 membri ai Consiliului, ale?i sau reale?i din 5 īn 5 ani pān? acum ?i din 4 īn 4 ani īn viitor.

Cu mici excep?ii, acest Consiliu s-a reunit periodic, de regul? de 4 ori/an ?i a adoptat toate deciziile importante, pe care ulterior pre?edintele executiv, adic? subsemnatul, le-a dus la īndeplinire. 5

Īn cei 15 ani trecu?i de la alegerile absolut libere din 1990, Conducerea AGVPS din Romānia aleas? pentru a reprezenta cinstit interesele asocia?iilor afiliate ?i implicit ale membrilor acestora, a realizat, īn interes general, urm?toarele:

? a ini?iat, sus?inut ?i promovat un proiect nou de lege privind activitatea de vān?toare, care a fost promulgat īntr-o form? apropiat? proiectului ini?ial, favorabil? vānatului, intereselor vān?torilor romāni ?i societ??ii din Romānia; aceasta īnc? din 1996;

? a urm?rit cu aten?ie elaborarea ?i promovarea variantelor de proiect de lege privind pescuitul ?i acvacultura ?i a reu?it s? impun? cāteva prevederi avantajoase protec?iei fondului piscicol ?i intereselor pescarilor sportivi din Romānia; aceasta de abia īn 2001;

? a urm?rit, la fel de atent, elaborarea ?i promovarea proiectului de lege privind armele de foc ?i muni?ia, a?a īncāt acesta s? devin?, dup? mai multe interven?ii, consecutive ?i consecvente, acceptabil pentru vān?torii din Romānia;

?

 

 

 

a reu?it, īn urma unor confrunt?ri de o duritate aparte avute cu reprezentan?ii ministerului care include activitatea de silvicultur?, s? reasigure recontractarea, īn anul 2000, a gestiunii fondurilor de vān?toare, īn principal de c?tre organiza?iile vān?tore?ti afiliate, īn condi?ii mai mult decāt favorabile vānatului ?i vān?torilor romāni

 

;

?

 

 

 

a reu?it ulterior, datorit? īn?elegerii dintre Conducerile executive ale AGVPS ?i ale RNP, s? recontracteze, īn anul 2001,

folosin?a salmonicol? a apelor de munte, de asemenea īn condi?ii acceptabile pentru pescarii sportivi īn apele de munte;

 

?

īn anul 2003, a reu?it s? recontracteze ?i folosin?a piscicol? a apelor naturale curg?toare colinare ?i de ?es, precum ?i perimetrul lacurilor de acumulare, malul Dun?rii ?i apele teritoriale ale M?rii Negre, toate īn scop de pescuit recreativ sportiv, īn condi?ii care s? fac? de asemenea posibil, īn continuare, sportul de mas? īn acest domeniu;

?

īn decursul īntregii perioade trecute dup? 1990, a reu?it s? se men?in? vie mi?carea sportiv? pe linie de pescuit sportiv, de chinologie vān?toreasc? ?i de tir vān?toresc, organizānd anual cāte un campionat, cu toate finalele sus?inute material de c?tre AGVPS;

? a f?cut posibil? participarea concuren?ilor romāni, mai mult decāt oricānd pān? īn 1989, la competi?ii externe ?i la campionate interna?ionale ?i mondiale de pescuit sportiv, prin sus?inerea material? a AGVPS;

? a perfec?ionat cadrul preg?tirii ?i promov?rii noilor membri vān?tori, precum ?i al instruirii, īn continuare, a membrilor cotizan?i;

? a sprijinit crearea cadrului institu?ional favorabil preg?tirii personalului de specialitate, de la paznic de vān?toare pān? la director;

? a reu?it, tot de la nivelul AGVPS, s? fac? posibil? dotarea cu arme de paz? a paznicilor de vān?toare ai organiza?iilor afiliate, īn condi?ii economice avantajoase pentru aceste asocia?ii;

? a asigurat, foarte avantajos, to?i membrii vān?tori ai organiza?iilor afiliate pentru eventuale cazuri de accidente de vān?toare ?i a transmis cāte un abonament la revista „Vān?torul Romān” pentru fiecare membru vān?tor al unei astfel de asocia?ii;

? a avut o contribu?ie esen?ial? la īnfiin?area Muzeului de Vān?toare al Carpa?ilor-Posada ?i a fost prima institu?ie care a sus?inut ?i contribuit la īnfiin?area primului Colegiu Cinegetic din Romānia;

? a organizat o adunare general? de excep?ie a C.I.C., īn anul 2004;

? a organizat un Campionat mondial de pescuit sportiv, reprezentativ pentru Romānia, īn perioada 28-29 august 1999;

?

 

a organizat o protec?ie eficient? a intereselor vān?torilor din Romānia īmpotriva concuren?ei vān?torilor str?ini;

?

a vegheat permanent ?i a īmbun?t??it esen?ial cele mai multe dintre reglement?rile ce decurgeau din lege, emanate de la nivelul ministerului, de?i nu īntotdeauna a fost posibil acest lucru;

6

? a creat cadrul care a permis īnscrierea asocia?iilor afiliate īn Registrul special al asocia?iilor, ca persoane juridice de drept privat ?i a asigurat asisten?a necesar? de specialitate īn acest sens;

? a descentralizat, treptat dar constant, īntreaga activitate de conducere de la nivel central a asocia?iilor afiliate, ajungāndu-se din anul 1996 la deplin? independen?? economic? ?i decizional?, iar din anul 2001 la independen?a total?, din toate punctele de vedere.

Nu mai continui s? reliefez ?i alte contribu?ii concrete ?i efective ale Conducerii AGVPS din Romānia īn interesul vān?torilor ?i pescarilor sportivi din ?ara noastr?, care a f?cut posibil? practicarea vān?torii ?i a pescuitului sportiv īn condi?ii acceptabile economic din partea marii majorit??i a membrilor asocia?iilor afiliate. Meritul este īn principal al Conducerii AGVPS, sus?inut? doar de unele dintre conducerile asocia?iilor afiliate, nu de toate īn solidar. Multe au a?teptat, de fapt, solu?ionarea problemelor lor majore, īn interesul membrilor pe care-i reprezint?, exclusiv de la Bucure?ti.

Conducerilor unor astfel de asocia?ii vān?tore?ti care au r?mas īn expectativ?, de regul? mai zgomotoase, le-a? repeta īntrebarea: ce au f?cut ele concret īn interesul membrilor vān?tori ?i pescari sportivi pe care-i reprezint??

 

Cum se preocup? de men?inerea la nivel acceptabil a cotiza?iilor membrilor asocia?iei ?i cum favorizeaz?, un fel de a spune, vān?torii ?i pescarii īn vārst?? De asemenea, le-a? īntreba cum respect? regulile democratice īn interiorul propriilor asocia?ii, cum asigur? un tratament egal al membrilor, cum se preocup? de combaterea braconajului, cum asigur? preg?tirea candida?ilor la calitatea de vān?tor ?.a.m.d.

Sunt doar cāteva din īntreb?rile sensibile pe care ni le adreseaz?, din ce īn ce mai frecvent, unii dintre membrii organiza?iilor afiliate, acuzāndu-ne doar aparent justificat de nep?sare, īn necuno?tin?? de prevederile statutare care nu ne permit s? for??m māna conducerilor asocia?iilor afiliate īn sensul de a lucra exclusiv īn interesul membrilor care le-au ales.

Dup? aceste explica?ii, care nu sunt decāt rezultatul unei anumite st?ri de neīn?elegere, categoric d?un?toare intereselor membrilor vān?tori ?i pescari sportivi, ce tinde s? se extind? īn cadrul organiz?rii noastre private, stimulat? fiind de s?ge?ile venite din partea unor mānuitori ministeriali interesa?i ?i orgolio?i, precum ?i din partea unor vān?tori cu mari posibilit??i economice dar īngr?di?i s?-?i satisfac? poftele dup? bunul plac, m? simt dator s? v? īndemn la mai atent? reflec?ie, la conciliere ?i mai ales la unitate.

Pericolul pentru interesele vān?torilor ?i pescarilor sportivi pe care-i reprezent?m īmpreun? nu a venit ?i nu va veni niciodat? din interiorul organiz?rii noastre tradi?ionale, decāt poate doar la nivel local īn cazul organiza?iilor zgomotoase, ci din partea organismelor subordonate politic ale statului, mereu īn dezvoltare pe seama bugetului public, generatoare de birocra?ie ?i de corup?ie, precum ?i de la interesul extraordinar pe care-l suscit? vānatul ?i chiar pe?tele din Romānia pentru societ??ile comerciale īn profil ?i, mai ales, pentru vān?torii ?i pescarii sportivi cu domiciliul īn U.E.

Dac? pericolul se contureaz? din exterior pentru interesele vān?torilor ?i pescarilor sportivi pe care-i reprezent?m, acesta nu poate deveni real decāt din interior, ca urmare a posibilei dezorganiz?ri provocate prin manipulare, cu complicitatea unor „cozi de topor”.

Regret c? plecānd de la o īntrebare deranjant? pentru conducerea AGVPS am ajuns la explica?ii ?i afirma?ii prea directe, sup?r?toare pentru conducerile unor asocia?ii afiliate. Colegii no?tri de breasl?, vān?tori ?i pescari sportivi cotizan?i, meritau īns? aceste clarific?ri. Nu de altceva, dar sunt singurii care vor suporta deciziile ale?ilor lor ?i merit? s? ?in? ochii larg deschi?i ?i mintea treaz? cu ocazia alegerilor ce urmeaz?.

sursa: www.agvps.ro