Anuntul Vanatorului
Foste conduceri ale UGVR, AGV ?i AGVPS Imprimare Email
Miercuri, 27 Februarie 2013 08:22

I. Uniunea General? a Vn?torilor din Romnia UGVR
5 iunie 1919 data constituirii UGVR

Pre?edinte de onoare Mihail Sutzu
Pre?edinte executiv Dinu R. Golescu
Vicepre?edin?i G.G. Manu ?i N. Racot?
Secretar general M. D. Scraba
1.05.1922 UGVR este recunoscut? persoana moral?, prin Legea publicat? n MO nr. 22/1922, ?i trece sub nalta protec?iune a M.S. Regele Ferdinand I
nalt pre?edinte de onoare ASR Principele Nicolae al Romniei
Pre?edinte de onoare Mihail Sutzu
Pre?edinte executiv Dinu R. Golescu
Vicepre?edin?i Antoniu Mocsony ?i Gh. Nedici
Secretar general C. G. Alexianu
1923
nalt pre?edinte de onoare ASR Principele Nicolae al Romniei
Pre?edin?i de onoare Mihail Sutzu, Mihail Pherechide ?i Antoniu Mocsony
Pre?edinte executiv Dinu R. Golescu
Secretar general C. G. Alexianu
1926
nalt pre?edinte de onoare ASR Principele Nicolae al Romniei
Pre?edinte de onoare Mihail Sutzu ?i Dinu R. Golescu
Pre?edinte executiv Antoniu Mocsony
Vicepre?edin?i C. G. Alexianu
1932
nal?i pre?edin?i de onoare MS Regele George al Greciei ?i
ASR Principele Nicolae al Romniei
Pre?edin?i de onoare Mihail Sutzu ?i Gh. Nedici
Pre?edinte executiv Antoniu Mocsony
Vicepre?edin?i N. Racot? ?i I. Grle?teanu
Secretar general N. Cojescu
1933
nal?i pre?edin?i de onoare MS Regele George al Greciei ?i
ASR Principele Nicolae al Romniei
Pre?edin?i de onoare N. Racot?, Gh. Nedici, A. Mocsony
Pre?edinte executiv Dr. I. Costinescu
Vicepre?edin?i Gh. Schina ?i Al. Vasilco
Secretar general Al. Dumitrescu
1936
nal?i pre?edin?i de onoare MS Regele George al Greciei ?i
ASR Principele Nicolae al Romniei
Pre?edin?i de onoare N. Racot?, Gh. Nedici, A. Mocsony
Pre?edinte executiv I. C. Br?tianu
Vicepre?edin?i Dr. I. Costinescu, I. Grle?teanu, C.P. Georgescu,
Gh. Schina ?i I. Vasilco
Secretar general Al Dumitrescu
1936
U.G.V.R. trece sub nalta protec?iune a M.S. Regele Carol al II-lea
nal?i pre?edin?i de onoare MS Regele George al Greciei ?i
ASR Principele Nicolae al Romniei
Pre?edin?i de onoare N. Racot?, Gh. Nedici, A. Mocsony
Pre?edinte executiv I. C. Br?tianu
Vicepre?edin?i Dr. I. Costinescu, I. Grle?teanu, C.P. Georgescu,
Ionel Pop, Gh. Schina ?i I. Vasilco
Secretar general Al. Dumitrescu
1945
Pre?edinte Mihail Sadoveanu
Vicepre?edinte Dr. Gheorghe Predescu
Secretar general ing. Vasile Lisievici
II. Asocia?ia General? a Vn?torilor din Republica Popular? Romn? A.G.V.
1948
Pre?edinte Aurel ?ecovici
Pre?edinte executiv D. Diaconescu
Secretar general Ion Andronache
III. Asocia?ia General? a Vn?torilor ?i Pescarilor Sportivi din Romnia A.G.V.P.S.
1953
Pre?edinte Aurel ?ecovici
Pre?edinte executiv D. Diaconescu
Secretar general Ion Andronache
1957
Pre?edinte D. Diaconescu
Vicepre?edinte executiv Gh. Pasat
Secretar general Spiridon Dumitrescu
1960
Pre?edinte Manole Bodn?ra?
Vicepre?edin?i executivi Gh. Pasat ?i ing. M. Bodea
Secretar general Virgil Miron
1963
Pre?edinte Ti?? Florea
Vicepre?edin?i executivi Gh. Pasat ?i ing. M. Bodea
Secretar general Vasile Constantinescu
1969
Pre?edinte Ti?? Florea
Vicepre?edin?i executivi ing. Ion Cazacu, Gh. Pasat ?i Bughi Paul
Secretar general Vasile Constantinescu
1973
Pre?edinte ing. Gheorghe Feneser
Vicepre?edin?i ing. Ion Cazacu, Gh. Pasat ?i Bughi Paul
Secretar general ing. Constantin Dumitra?cu
1979
Pre?edinte Maxim Berghianu
Prim vicepre?edinte ing. Aurelian Neac?u
Vicepre?edinte executiv ing. I. Cazacu
Vicepre?edinte G h. Apostolescu
Secretar general ing. Z. Kaszony
1988
Pre?edinte ing. Aurelian Neac?u
Prim vicepre?edinte ing. I. Cazacu
Vicepre?edinte gen. (r) N. Doicaru ?i Gh. Apostolescu
Secretar general ing. Constantin Dumitra?cu
1.04.1990
Pre?edinte amb. Sergiu Celac
Prim vicepre?edinte ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i ing. Cri?an Vasile ?i ing. Victor ??ru?
Secretar general ing. Constantin Dumitra?cu
15.01.1993
Pre?edinte dr. Adrian N?stase
Vicepre?edinte arh. Bogdan Niculescu Mizil ?i ing. Victor ??ru?
Prim vicepre?edinte ing. Neculai ?elaru
9.12.1995
Pre?edinte dr. Adrian N?stase
Pre?edinte executiv dr. ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i arh. Bogdan Niculescu Mizil ?i prof. Dorel Hr?an
21.04.2001
Pre?edinte dr. Adrian N?stase
Pre?edinte executiv dr. ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i Ilie Srbu
ing. Filip Georgescu
ec. Teodor Bentu
13.05.2006
Pre?edinte acad. dr. Mugur Constantin Is?rescu
Director general dr. ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i dr. Atilla Kelemen
ec. Teodor Bentu
jr. ing. Florin Iordache
19.11.2011
Pre?edinte acad. dr. Mugur Constantin Is?rescu
Director general dr. ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i dr. Atilla Kelemen
 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro