Foste conduceri ale UGVR, AGV ?i AGVPS Imprimare
Miercuri, 27 Februarie 2013 08:22

 

I. Uniunea General? a Vān?torilor din Romānia – UGVR
5 iunie 1919 – data constituirii UGVR

Pre?edinte de onoare Mihail Sutzu
Pre?edinte executiv Dinu R. Golescu
Vicepre?edin?i G.G. Manu ?i N. Racot?
Secretar general M. D. Scraba
 
1.05.1922 – UGVR este recunoscut? persoana moral?, prin Legea publicat? īn MO nr. 22/1922, ?i trece sub īnalta protec?iune a M.S. Regele Ferdinand I
Īnalt pre?edinte de onoare ASR Principele Nicolae al Romāniei
Pre?edinte de onoare Mihail Sutzu
Pre?edinte executiv Dinu R. Golescu
Vicepre?edin?i Antoniu Mocsony ?i Gh. Nedici
Secretar general C. G. Alexianu
   
1923  
Īnalt pre?edinte de onoare ASR Principele Nicolae al Romāniei
Pre?edin?i de onoare Mihail Sutzu, Mihail Pherechide ?i Antoniu Mocsony
Pre?edinte executiv Dinu R. Golescu
Secretar general C. G. Alexianu
   
1926  
Īnalt pre?edinte de onoare ASR Principele Nicolae al Romāniei
Pre?edinte de onoare Mihail Sutzu ?i Dinu R. Golescu
Pre?edinte executiv Antoniu Mocsony
Vicepre?edin?i C. G. Alexianu
   
1932  
Īnal?i pre?edin?i de onoare MS Regele George al Greciei ?i
  ASR Principele Nicolae al Romāniei
Pre?edin?i de onoare Mihail Sutzu ?i Gh. Nedici
Pre?edinte executiv Antoniu Mocsony
Vicepre?edin?i N. Racot? ?i I. Gārle?teanu
Secretar general N. Cojescu
   
1933  
Īnal?i pre?edin?i de onoare MS Regele George al Greciei ?i
  ASR Principele Nicolae al Romāniei
Pre?edin?i de onoare N. Racot?, Gh. Nedici, A. Mocsony
Pre?edinte executiv Dr. I. Costinescu
Vicepre?edin?i Gh. Schina ?i Al. Vasilco
Secretar general Al. Dumitrescu
   
1936  
Īnal?i pre?edin?i de onoare MS Regele George al Greciei ?i
  ASR Principele Nicolae al Romāniei
Pre?edin?i de onoare N. Racot?, Gh. Nedici, A. Mocsony
Pre?edinte executiv I. C. Br?tianu
Vicepre?edin?i Dr. I. Costinescu, I. Gārle?teanu, C.P. Georgescu,
  Gh. Schina ?i I. Vasilco
Secretar general Al Dumitrescu
   
1936  
U.G.V.R. trece sub īnalta protec?iune a M.S. Regele Carol al II-lea
Īnal?i pre?edin?i de onoare MS Regele George al Greciei ?i
  ASR Principele Nicolae al Romāniei
Pre?edin?i de onoare N. Racot?, Gh. Nedici, A. Mocsony
Pre?edinte executiv I. C. Br?tianu
Vicepre?edin?i Dr. I. Costinescu, I. Gārle?teanu, C.P. Georgescu,
  Ionel Pop, Gh. Schina ?i I. Vasilco
Secretar general Al. Dumitrescu
   
1945  
Pre?edinte Mihail Sadoveanu
Vicepre?edinte Dr. Gheorghe Predescu
Secretar general ing. Vasile Lisievici
   
II. Asocia?ia General? a Vān?torilor din Republica Popular? Romān? – A.G.V.
1948
Pre?edinte Aurel ?ecovici
Pre?edinte executiv D. Diaconescu
Secretar general Ion Andronache
   
III. Asocia?ia General? a Vān?torilor ?i Pescarilor Sportivi din Romānia – A.G.V.P.S.
1953  
Pre?edinte Aurel ?ecovici
Pre?edinte executiv D. Diaconescu
Secretar general Ion Andronache
   
1957  
Pre?edinte D. Diaconescu
Vicepre?edinte executiv Gh. Pasat
Secretar general Spiridon Dumitrescu
   
1960  
Pre?edinte Manole Bodn?ra?
Vicepre?edin?i executivi Gh. Pasat ?i ing. M. Bodea
Secretar general Virgil Miron
   
1963  
Pre?edinte Ti?? Florea
Vicepre?edin?i executivi Gh. Pasat ?i ing. M. Bodea
Secretar general Vasile Constantinescu
   
1969  
Pre?edinte Ti?? Florea
Vicepre?edin?i executivi ing. Ion Cazacu, Gh. Pasat ?i Bughi Paul
Secretar general Vasile Constantinescu
   
1973  
Pre?edinte ing. Gheorghe Feneser
Vicepre?edin?i ing. Ion Cazacu, Gh. Pasat ?i Bughi Paul
Secretar general ing. Constantin Dumitra?cu
   
1979  
Pre?edinte Maxim Berghianu
Prim vicepre?edinte ing. Aurelian Neac?u
Vicepre?edinte executiv ing. I. Cazacu
Vicepre?edinte G h. Apostolescu
Secretar general ing. Z. Kaszony
   
1988  
Pre?edinte ing. Aurelian Neac?u
Prim vicepre?edinte ing. I. Cazacu
Vicepre?edinte gen. (r) N. Doicaru ?i Gh. Apostolescu
Secretar general ing. Constantin Dumitra?cu
   
1.04.1990  
Pre?edinte amb. Sergiu Celac
Prim vicepre?edinte ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i ing. Cri?an Vasile ?i ing. Victor ??ru?
Secretar general ing. Constantin Dumitra?cu
   
15.01.1993  
Pre?edinte dr. Adrian N?stase
Vicepre?edinte arh. Bogdan Niculescu Mizil ?i ing. Victor ??ru?
Prim vicepre?edinte ing. Neculai ?elaru
   
9.12.1995  
Pre?edinte dr. Adrian N?stase
Pre?edinte executiv dr. ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i arh. Bogdan Niculescu Mizil ?i prof. Dorel Hār?an
   
21.04.2001  
Pre?edinte dr. Adrian N?stase
Pre?edinte executiv dr. ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i Ilie Sārbu
  ing. Filip Georgescu
  ec. Teodor Bentu
   
13.05.2006  
Pre?edinte acad. dr. Mugur Constantin Is?rescu
Director general dr. ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i dr. Atilla Kelemen
  ec. Teodor Bentu
  jr. ing. Florin Iordache
   
19.11.2011  
Pre?edinte acad. dr. Mugur Constantin Is?rescu
Director general dr. ing. Neculai ?elaru
Vicepre?edin?i dr. Atilla Kelemen