Insigne Vanatoare Imprimare
Vineri, 10 Mai 2013 06:40

Insigne ?i publica?ii AGVPS

 

V? în?tiin??m c?, la A.G.V.P.S. din România exist? în stoc ?i se pot valorifica, la pre?urile precizate, insigne din anii 2007 – 2012 ?i lucr?ri cinegetice cu caracter ?tiin?ific, de popularizare sau beletristic.
Consider?m c? unele dintre produse prezint? interes pentru membrii ?i candida?ii la calitatea de membru ai asocia?iei dvs.
De aceea, anex?m lista produselor ?i pre?urile de vânzare ale acestora, cu gândul c? se vor g?si vân?tori/asocia?ii vân?tore?ti preocupa?i/preocupate de procurarea/aprovizionarea cu unele dintre ele.

Detalii complete aici:   http://agvps.ro/anunturi/vanzare-insigne-si-publicatii-agvps/