Vizarea permisului de arma Imprimare
Miercuri, 05 Iunie 2013 10:55

Permisele de arm? cat  ?i atestatele de colec?ionar trebuie vizate o dat? la 5 ani(de la data eliber?rii, respectiv de la data aplic?rii ultimei vize) de c?tre organul de poli?ie competent teritorial.

ATENTIE: in cazul in care ati preschimbat/ pierdut permisul de arma si vi s-a eliberat un document nou nu va lasati inselati de data emiterii, viza se face odata la 5 ani.

VERIFICATI DATA EMITETII PERMISULUI SI MERGETI LA SERVICIUL ARME INAINTE  CA VIZA SA EXPIRE.


Pentru aplicarea vizei în permisul de arm? sunt necesare urm?toarele


 • -
  cerere

  - permisul de arm? ?i armele înscrise în acesta;

  - actul de identitate;

  - permisul de vân?toare ?i carnetul de membru vân?tor vizat pe anul in curs

  o fotografie color ( dimensiune 4 x 5 cm);

  - atestatul de colec?ionar, în cazul persoanelor fizice care de?in arme în colec?ie;

  - certificatul medical tip, din care s? rezulte ca persoana este apt? s? de?in? ?i s? foloseasc? arme si muni?ii, eliberat de o unitate sanitar? specializat?, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii;

  - aviz psihologic din care s? rezulte ca persoana este apt? s? de?in? ?i s? foloseasc? arme si muni?ii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de c?tre un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condi?iile legii;

  - adeverin?? care s? ateste calitatea de antrenor sau sportiv categoria I, pentru persoanele care de?in arme de tir si nu sunt vân?tori autoriza?i;

  - adeverin?? din care rezult? calitatea conferit? de lege pentru de?inerea portul ?i folosirea armelor de ap?rare ?i paz?

  certificat de cazier judiciar - pentru cazier trebuie achitata o taxa de 10 lei la posta

 

Ultima actualizare ĂŽn Miercuri, 24 Iulie 2013 17:04