Anuntul Vanatorului
VANATOARE LA CEAUN, editia a IV-a, Baile Figa, 18 August 2013 Imprimare Email
Marţi, 23 Iulie 2013 19:39

Cei care nu-i cunosc rostul nici tainele, o ur?sc. Dac?-i ntrebi de ce o fac?... nu prea ?tiu s?-?i r?spund?. Au auzit ?i ei c? d? bine la imaginea public? s? hule?ti vn?toarea. A?adar, vor s? fie ?i s? r?mn? n trend. E aidoma purtatului cizmelor de cauciuc galbene cu imprimeu buburuz? pe un bulevard toropit de canicul? de c?tre domni?e cu picioare lungi ?i frumoase,...de c?tre (unele) dom...ni?oare ?i...att! O mod? care nu are nevoie de argumente.
Noi, vn?torii, o iubim ?i o dorim p?strat? a?a cum ne-au predat-o dasc?lii no?tri ntr-ale patimii. Fie c? e vorba de vreun p?rinte ori bunic, ...de b?trnul singuratic pe care-l pndeam cnd povestea cu cinele lui n timp ce ie?ea cu noaptea n cap la poart? a?teptndu-?i ortacii de hurc (ortaci cu care, dup? ce se bucurau de revedere, apucau coasta satului la vnat cinstit),...majoritatea au fost vn?tori ale?i ?i cump?ta?i, care, firesc ?i din p?cate, du?i n lumea drep?ilor, ne-au l?sat s? purt?m pe mai departe rani?a grea a trudei vn?tore?ti. Pentru ei ?i pentru copiii no?tri, cei care ne pndesc azi gesturile frumoase de vn?tor adev?rat, v? chem s? p?stra?i vn?toarea curat? ?i dreapt?, capabil? s? priveasc? n ochi pe oricine-o pizmuie?te-n zadar. Fie el vn?tor sau doar cineva care, dintr-un motiv sau altul, n-o are la suflet!.
Fiindc? tot veni vorba de a ur pe gratis, permite-?i-mi o m?rturisire: ur?sc ?i eu lozinca Vn?toarea e un sport nobil!...E prea ignorant?,...prea incomplet?. Iubesc ns? o alta: Vn?toarea e ecoul unei tradi?ii ?i a unei culturi nobile!. Nu o c?lca?i n picioare f?r? motiv. Indiferent dac? purta?i pu?ca pe um?r ori cizmuli?e galbene de cauciuc cu imprimeu buburuz? n picioarele lungi ?i frumoase.

Sorin Grjan.


CONSILIUL LOCAL AL ORA?ULUI BECLEAN /

PRIM?RIA ORA?ULUI BECLEAN

MUZEUL CASA DE VN?TOARE BECLEAN

STEYR MANNLICHER / Reprezentan?a din Romnia
REGULAMENTUL CONCURSULUI
de preparare n aer liber a sosului vn?toresc din carne de vnat,

VN?TOARE LA CEAUN

Edi?ia a IV-a / 18 August 2013,/
Beclean /B?ile Figa / Jud. Bistri?a-N?s?udn vederea promov?rii valorilor culturii vn?tore?ti, dar, n acela?i timp, spre atenuarea falselor prejudec??i existente la nivelul opiniei publice cu privire la practicarea vn?torii, organizatorii propun desf??urarea celei de-a patra edi?ii a unui inedit concurs culinar de tip popular, n ziua de duminic?, 18 august 2013 : prepararea la ceaun a sosului vn?toresc din carne de vnat n ambian?a specific? unui eveniment vn?toresc.

Astfel, integrat manifest?rilor prilejuite de s?rb?torirea ZILELOR ORA?ULUI BECLEAN, concursul va avea loc n perimetrul sta?iunii turistice B?ILE FIGA, sta?iune situat? la 3 Km de Beclean.

Echipele participante vor g?ti la ceaun dup? o re?et? proprie (care desigur poate r?mne secret?) sosul vn?toresc din carne de vnat, preparatul rezultat, dup? jurizarea de rigoare, urmnd a fi degustat vn?tore?te de c?tre doritorii prezen?i la serbarea cmpeneasc? prilejuit? de s?rb?toarea beclenarilor.

Participan?ii vor g?ti sosul vn?toresc cu ajutorul dot?rilor personale ( ceaun, ingrediente specifice re?etei : carne de vnat, legume, condimente, eventual salate ori mur?turi, lemne de foc de anumite esen?e dac? re?eta o impune, etc.) cu condi?ia ca toate ingredientele folosite s? fie proaspete ?i optime consumului.
Organizatorii vor pune la dispozi?ia fiec?rei echipe participante un perimetru, lemne de foc, vesela de unic? folosin?? (farfurii ?i tacmuri de plastic) precum ?i pinea necesar?. De asemenea, organizatorii vor asigura ?i mobilierul minim necesar particip?rii.

La standul propriu, echipele pot expune fie elemente de cultur? artizanal-vn?toreasc? (trofee, embleme sau alte elemente de personalizare cu specific vn?toresc , de ex.: sloganuri, numele asocia?iei sau grupei de vn?toare reprezentat? de buc?tari), fie simboluri (afi?e, banere, etc.) ale eventualilor sponsori ai echipei participante. Este permis? ?i instalarea unor corturi ale echipei participante, cort ce va fi instalat n zona corturilor situat? n apropierea standurilor de concurs.
NU E OBLIGATORIU CA MEMBRII ECHIPEI (inclusiv buc?tarul) S? FIE VN?TORI ! OBLIGATORIE ESTE NS? PROMOVAREA CULTURII VN?TORE?TI !

Fiecare echip? participant?, n func?ie de condi?iile impuse de propria re?et? va trebui s? finalizeze prepararea sosului vn?toresc n jurul orei 13,00 , ora juriz?rii.

Organizatorii vor oferi participan?ilor diverse premii ?i diplome, trei echipe ob?innd n urma juriz?rii trofeele : POLONICUL CEL MAI GUSTOS, POLONICUL CEL MAI VN?TORESC ?i, Marele Premiu, POLONICUL CEL MAI CEL !.
Trofeul POLONICUL CEL MAI GUSTOS va fi c?tigat de echipa care ob?ine cel mai mare punctaj la sec?iunea culinar?, jurizarea fiind f?cut? de c?tre juriul de specialitate condus de Mae?trii Buc?tari Profesioni?ti.
Trofeul POLONICUL CEL MAI VN?TORESC va fi c?tigat de echipa care ob?ine cel mai mare punctaj la sec?iunea Promovarea culturii vn?tore?ti , jurizarea fiind f?cut? la aceast? sec?iune de c?tre juriul de specialitate compus doar din personalit??i apreciate pentru promovarea culturii ?i onestit??ii vn?tore?ti..
Marele Premiu, POLONICUL CEL MAI CEL !, va fi c?tigat de echipa care a cumulat cel mai mare punctaj la cele dou? sec?iuni, cea culinar? ?i cea de promovare a culturii vn?tore?ti.
Juriul Presei va oferi Diploma ?i trofeul ?L MAI... ?L! celui mai simpatic participant n echipele de concurs.
Reprezen?a din Romnia a STEYR MANNLICHER, prin Dr. Paul SCHULLER, va asigura fiec?rui participant nscris n concurs ?ansa de a se bucura de surpriza ncunun?rii particip?rii.

De asemenea, n cadrul festivalului vn?toresc vor fi expuse ?i produse de artizanat cu tematic? vn?toreasc?, iar cei prezen?i vor asista ?i la concursul de provocare din mijloace tradi?ionale a taurului de cerb n perioada bonc?nitului.

CONCURSUL ?i propune o desf??urare anual? (n fiecare an cu ocazia ZILELOR ORA?ULUI BECLEAN) fiind inclus ?i n amplul proiect de dezvoltare regional-turistic?, ?INUTUL HAIDUCILOR, fiiind astfel promovat sus?inut n toate mediile publice.

PARTICIPAN?II VOR TREBUI S?-?I CONFIRME FERM PARTICIPAREA LA NR. DE TEL. 0745.255093 sau 0785.079059 (SORIN GRJAN, Pre?edintele Festivalului Vn?toresc) PN? (CEL MAI TRZIU) LA DATA DE 10.VIII.2013

Orice detalii suplimentare privind participarea vi le voi oferi la cererea Dumneavoastr? telefonic sau prin celelalte canale de comunicare (re?ele de socializare, alte canale de comunicare formal? ?i informal?).

Ultima actualizare în Miercuri, 07 August 2013 06:16
 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro