Anuntul Vanatorului
Tolerarea vanatorii pe terenurile agricole Imprimare Email
Vineri, 17 Ianuarie 2014 10:33

Prin hot?rrea din data de 04 octombrie 2012, pronun?at? n cauza Chabauty c. Fran?a (plngerea nr. 57412/08), Marea Camer? a Cur?ii a decis, n unanimitate, c? nu a existat o nc?lcare a articolului 14 (interzicerea discrimin?rii) coroborat cu articolul 1 din Protocolul nr. 1 (protec?ia propriet??ii) din Conven?ie. Cauza a avut la baz? imposibilitatea unei persoane de a-?i retrage terenurile din cadrul unei asocia?ii comunale de vn?toare autorizat? (ACCA). ntruct suprafa?a terenurilor sale era inferioar? pragului n care i-ar fi fost permis s? cear? retragerea lor din asocia?ie, ct ?i datorit? faptului c? obliga?ia impus? micilor proprietari de a-?i pune n comun terenurile nu a fost dispropor?ionat? raportat la scopul urm?rit (favorizarea unei mai bune gestiuni cinegetice), Curtea a decis c? dispozi?iile Conven?iei puse n discu?ie nu au fost nc?lcate.


n fapt, reclamantul Camille Chabauty, resortisant francez, a mo?tenit dou? parcele situate pe teritoriul comunei Louin (departamentul Deux-Svres), avnd o suprafa?? total? de 10 hectare. Aceste parcele erau incluse n perimetrul Asocia?iei comunale de vn?toare autorizat? din Louin, reclamantul fiind titularul unui permis de vn?toare.

n Fran?a, dreptul de vn?toare apar?ine, n principiu, persoanei fizice sau juridice, proprietar? a terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vn?toare. Cu toate acestea, legea Verdeille din 10 iulie 1964 (inaplicabil? n Alsacia ?i Moselle), prevede regruparea teritoriilor pentru vn?toare sub autoritatea ACCA. Astfel, n 29 de departamente franceze printre care ?i Deux-Svres crearea ACCA este obligatorie, n celelalte departamente fiind facultativ?. Proprietarii ai c?ror fonduri sunt incluse n perimetrul unei ACCA devin, de drept, membrii ai acesteia. Practic, ei pierd dreptul exlusiv de a vna pe propriul fond, ns? dobndesc dreptul de a vna pe toat? suprafa?a cuprins? n perimetrul asocia?iei.

Proprietarii terenurilor a c?ror suprafa?? dep??ea un anumit prag fixat prin lege (25 hectare n departamentul Deux-Svres), puteau s? se opun? includerii fondurilor n perimetrul asocia?iei sau s? cear? retragerea lor. Dup? intrarea n vigoare a legii din 26 iulie 2006, proprietarii funciari care s-au opus practic?rii vn?torii datorit? convingerilor personale au avut aceea?i op?iune, indiferent de suprafa?a fondurilor lor.

Printr-o scrisoare adresat?, la data de 12 august 2002, prefectului departamentului Deux-Svres, dl. Chabauty l-a informat pe acesta despre dorin?a sa de a se opune practicii vn?tore?ti a ACCA din Louin, n numele unor convingeri personale. La data de 17 decembrie 2003, reclamantul i-a adresat o nou? scrisoare prefectului, preciznd c? cererea sa de retragere se fonda nu doar pe convingeri personale, ci ?i pe decizia Cur?ii europene a drepturilor omului prin care s-a stabilit c? nu au existat justific?ri obiective ?i rezonabile n a-i constrnge pe proprietari s? adere la ACCA, mpotriva voin?ei lor. Reclamantul a ad?ugat ?i c? nu ar trebui s? opereze diferen?a de tratament dintre marii ?i micii proprietari, ntruct aceasta contravine dispozi?iilor art. 1 din Protocolul nr. 1 (protec?ia propriet??ii) coroborat cu art. 14 (interzicerea discrimin?rii) din Conven?ie.

La data de 6 februarie 2004, directorul departamentului forestier ?i al agriculturii din cadrul Prefecturii Deux-Svres a informat reclamantul despre decizia de a-i respinge cererea. La data de 24 martie 2004, dl. Chabauty a introdus un recurs gra?ios n fa?a prefectului, ns?, neob?innd niciun r?spuns, a sesizat Tribunalul administrativ din Poitiers. Prin decizia din data de 23 martie 2005, tribunalul a admis cererea reclamantului, recunoscnd c? diferen?a de tratament efectuat? ntre marii ?i micii proprietari a fost contrar? art. 1 din Protocolul nr. 1 coroborat cu art. 14 din Conven?ie.

Asocia?ia comunal? de vn?toare din Louin a sesizat Curtea administrativ? de Apel din Bordeaux si apoi Consiliul de Stat. La data de 16 iunie 2008, Consiliul de Stat a anulat decizia Tribunalului administrativ din Poitiers ?i, statund asupra fondului cauzei, a considerat c? diferen?a de tratament dintre marii ?i micii proprietari operat? prin lege a fost instituit? n interesul vn?torilor care de?ineau n proprietate parcele mici, regruparea terenurilor permi?ndu-le acestora s? dispun? de un fond de vn?toare mai mare. Consiliul de Stat a men?ionat, de asemenea, c? ntruct proprietarii parcelelor mici aveau posibilitatea de a afecta terenurile lor unei folosin?e conform? cu destina?ia dorit?, sistemul n cauz? nu a nc?lcat dispozi?iile art. 1 din Protocolul nr. 1 coroborate cu cele ale art. 14 din Conven?ie.

n drept, reclamantul s-a plns de faptul c? nu a avut posibilitatea de a-?i retrage terenurile din cadrul Asocia?iei de vn?toare autorizat?, pe motiv c? nu era un opozant al practicii vn?tore?ti ?i c? suprafa?a terenurilor sale era inferioar? unui anumit prag. Dorind s? ob?in? profit de pe urma terenurilor, prin contracte de arendare, reclamantul a denun?at o discriminare fondat? pe criterii de proprietate, invocnd art. 14 coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1. Plngerea a fost introdus? n fa?a Cur?ii europene n 2008, iar n februarie 2012, Camera s-a desesizat n favoarea Marii Camere.

Decizia Marii Camere. Art. 14 coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1

Reclamantul a sus?inut c? ntr-o cauz? a c?rei stare de fapt era similar? cu a sa (cauza Chassagnou ?i al?ii c. Fran?a), Curtea nu s-a limitat doar la a critica legea Verdeille pentru c? obliga micii proprietari care se opuneau vn?torii s? suporte practicarea acestei activit??i pe terenurile lor. n opinia sa, Curtea a condamnat chiar principiul integr?rii for?ate a fondurilor n cadrul ACCA pe motiv c? niciun motiv de natur? obiectiv? nu a justificat ca acest sistem s? se aplice doar micilor proprietari, cu att mai mult cu ct, legisla?ia era aplicabil? doar n anumite p?r?i ale ??rii.

n viziunea Cur?ii, solu?ia dat? n cauza Chassagnou ?i al?ii se sprijin? pe faptul c?, printre proprietarii care se opuneau vn?torii din motive etice, doar micii proprietari au fost obliga?i s? tolereze utilizarea bunurilor lor ntr-un mod contrar libert??ii lor de alegere; acest element care a impus doar micilor proprietari obliga?ia de a adera la sistemul ACCA, a generat diferen?a de tratament dintre marii ?i micii proprietari ajungndu-se astfel la o dispropor?ie ntre obliga?ia impus? ?i scopul urm?rit.

ntruct dl. Chabauty nu era un opozant etic al vn?torii, nu se poate deduce din hot?rrea Chassagnou ?i al?ii o violare a art. 14 coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1. Curtea a trebuit s? determine dac? exist? o discriminare prin faptul c? doar proprietarii fondurilor cu o anumit? suprafa?? aveau posibilitatea de a se sustrage ader?rii n ACCA pentru a-?i p?stra drepturile exclusive de vn?toare pe propriile terenuri. Instan?a de la Strasbourg a reamintit c? o diferen?? de tratament este discriminatorie ct timp nu urm?re?te un scop legitim sau dac? nu exist? un raport rezonabil de propor?ionalitate ntre mijloacele angajate de stat ?i scopul urm?rit. Totodat?, Curtea a precizat c? statele contractante au o important? marj? de apreciere n materie, iar ra?ionamentul Consiliului de Stat din decizia din iunie 2008 este n conformitate cu jurispruden?a sa.

Curtea a considerat adecvate explica?iile Guvernului francez, potrivit c?rora prin impunerea principiul regrup?rii micilor suprafe?e de vn?toare n cadrul ACCA, s-a dorit remedierea problemei deficitului de joc, n special n regiunile n care proprietatea este neuniform?. Este de n?eles de ce legiuitorul a considerat inutil? impunerea acestui sistem proprietarilor care dispuneau deja de un spa?iu suficient pentru a asigura o mai bun? gestiune cinegetic?.

Printre altele, instan?a european? a men?ionat c? proprietarii terenurilor incluse ntr-o asocia?ie comunal? de vn?toare nu pierd dect exclusivitatea de a vna pe propriul teren, c?tignd, n schimb, dreptul de membri ai asocia?iei, ceea ce le confer? posibilitatea de a vna pe ntreaga suprafa?? a ACCA ?i de a participa la gestiunea colectiv? a vn?torii pe acest domeniu. Mai mult, proprietarii care au ob?inut venituri din vn?toare sau au adus mbun?t??iri fondului cinegetic anterior afilierii la ACCA, puteau primi acum o indemniza?ie.

Avnd n vedere marja de apreciere care trebuie recunoscut? statelor contractante, obliga?ia impus? doar micilor proprietari de a-?i pune n comun fondurile de vn?toare nu este un mijloc dispropor?ionat prin raportare la scopul urm?rit (favorizarea unei mai bune gestiuni cinegetice). ntruct reclamantul nu era un opozant etic al vn?torii, Curtea a decis c? nu a existat o nc?lcare a art. 14 coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 al Conven?iei europene.

 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro