Anuntul Vanatorului
Problema iepurelui de camp Imprimare Email
Luni, 17 Martie 2014 07:02


                                                                  INVOLU?IA EFECTIVELOR DE IEPURE COMUN N ROMNIA
                                                                                               CAUZE ?I M?SURI

 

                                           

 


Introducere
Iepurele comun (Lepus europeus L.) a reprezentat ?i nc? reprezint? n Romnia, una dintre cele mai comune ?i accesibile specii pentru marea majoritare a vn?torilor din Romnia. Larga sa r?spndire, de pe malul m?rii pn? n golul de munte, abunden?a sa pe alocuri, n special n zonele de joas? altitudine, ?i prolificitatea proverbial? a speciei au contribuit din plin la crearea acestei convingeri. ?i la convingerea c? specia va d?inui n ?ara noastr?, f?r? nici un fel de probleme, n ciuda schimb?rilor care se petrec cu repeziciune n habitatele sale naturale ?i n mediul nostru nconjur?tor de via??.
Datorit? faptului c? la nivel european, au fost vna?i n medie cca. 15 milioane de exemplare /an, iepurele a fost considerat ?i n majoritatea celorlalte state europene specia cea mai popular? ?i de cel mai mare interes vn?toresc, justificnd astfel aten?ia deosebit? de care s-a bucurat ?i trebuie s? se bucure pentru a i se asigura perenitatea.
      Lucrurile nu mai par s? stea ns? tocmai a?a. Efectivele de iepuri, recenzate n ultimii ani, ?i recoltele efectiv realizate, ambele la nivelul Romniei, sunt de natur? a atrage aten?ia asupra unei anumite involu?ii a acestora, pe care cifrele nregistrate anual, cu o mare doz? de subiectivism n ultima perioad?, nu mai sunt n m?sur? s? o ascund?. Involu?ia este confirmat? ?i prin observa?iile directe ale vn?torilor, f?cute n teren cu ocazia vn?torilor organizate la iepuri, care reliefeaz? o situa?ie chiar mai alarmant? dect cea reflectat? n statisticile anuale. Situa?ia aparent surprinz?toare, este explicabil? ns? prin re?inerea pe care gestionarii faunei cinegetice o manifest? fa?? de recunoa?terea, de regul? cu mare ntrziere, a unor astfel de cazuri defavorabile intereselor acestora. Probabil n speran?a ?i a?teptarea unui reviriment.            

        Precum n cazul sc?derii aparent inexplicabile ?i relativ bru?te a efectivelor de iepure, la care se tot a?teapt?, de c?iva ani, revenire miraculoas? spre normalitate.
Acum, cnd pr?bu?irea efectivelor de iepure comun este unanim? recunoscut? n Romnia, ca de altfel n multe alte ??ri din Europa ?i Asia, unde din 1960 pn? n 1980 au fost nregistrate reprize dramatice de sc?dere a efectivelor iar dup? 1980 o sc?dere relativ constant?, au nceput s? fie cercetate cauzele ?i c?utate m?surile prin care s-ar putea stopa declinul ?i rencepe redresarea acestora.
n contextul expus, lucrarea de fa?? reprezint? o ncercare de sistematizare mai clar? ?i de detaliere mai inteligibil? a cauzelor care au condus la involu?ia efectivelor ?i recoltelor de iepure comun n ?ara noastr?, dar nu numai, precum ?i a m?surilor pragmatice care se impun ?i pot fi luate operativ, n interesul stop?rii declinului ?i revirimentului dorit. 2
Considera?i generale privind r?spndirea ?i abunden?a
Iepurele de cmp este o specie comun? n Europa, nordul Africii ?i o parte a Asiei, dar ?i n mai multe state din America, unde a fost populat spre sfr?itul secolului al XIX-lea.
           Arealul sau originar se ntinde de la Atlantic pn? n Urali ?i din nordul Africii pn? n sudul Peninsulei Scandinave ?i al Siberiei. n sud est, arealul cuprinde o mare parte din Asia Mic?. n leg?tur? cu acest areal, este cert? constatarea c?, n timp, acesta se extinde lent, att spre nord ?i est, n special n Siberia, ct ?i spre sud.
n Romnia, iepurele de cmp se ntlne?te de pe malul m?rii ?i de pe grindurile din Delta Dun?rii pn? n golul subalpin, ocupnd o suprafa?? de cca. 21.000.000 ha. El lipse?te doar din terenurile acoperite cu ap? ?i golul alpin, precum ?i din unele por?iuni de mare altitudine, cu stnc?rii.
            Densit??ile n care este ntlnit difer? ns?, de la o zon? la alta, n primul rnd n func?ie de altitudine ?i biotop.
Referindu-ne la abunden?a iepurelui de cmp, trebuie s? recunoa?tem c? aprecierile sunt oarecum diferite.
Astfel, n America de Nord, o densitate a popula?iei de 3 exemplare/100ha este considerat? sc?zut?, o densitate de 11 exemplare/100 ha este considerat? mijlocie, iar o densitate de 45 exemplare/100 ha este considerat? mare (Dean, 1965, citat de H. Alm??an ?i col., n lucrarea Iepurele, Edit. Agro-Silvo, Bucure?ti, 1968).
n Europa, lund ca etalon Fran?a, unde au fost efectuate cele mai numeroase studii n privin?a iepurelui, o densitate medie de 20 30 exemplare /100 ha. prim?vara ?i 40 50 exemplare /100 ha. toamna, naintea deschiderii sezonului de vn?toare, sunt considerate densit??i bune, n timp ce o densitate de prim?var? de 7 8 exemplare /100 ha. este considerat? caracteristic? unor biotopuri slabe (din habitatul obi?nuit al speciei).
            Cercet?rile efectuate n ?ara noastr?, n privin?a r?spunderii ?i densit??ii speciei (C. Popescu, G. Sc?rl?tescu ?i H. Alm??an, 1961 ?i 1963), au permis elaborarea unei h?r?i a arealului ocupat ?i a densit??ilor pe zone distincte, orientative doar, deoarece reflect? situa?ia statistic? din anul 1958.
Este momentul s? subliniem deci, c? harta la care ne referim ?i informa?iile oferite de aceasta, n privin?a efectivelor ?i densit??ilor de iepure, nu mai sunt de strict? actualitate, ntruct n timp, efectivele ?i densit??ile iepurelui au fost influen?ate covr?itor de schimb?rile ecologice majore din diferitele habitate ocupate de acesta.
Important de re?inut este faptul c? autorii men?iona?i au mp?r?it terenurile cu iepuri n 5 categorii de densitate ?i anume:
sub 1 iepure/100 ha r?spndire considerat? sporadic? (pe cca. 3000 000 ha);
de la 1,01 pn? la 5 iepuri/100 ha teren de bonitatea IV-a;
de la 5,01 pn? la 10 iepuri/100 ha teren de bonitatea a III-a;
de la 10,01 pn? la 20 iepuri/100 ha teren de bonitatea II-a;
peste 20,01 iepuri/100 ha teren de bonitatea I-a; Apreciem c? aceast? mp?r?ire a terenurilor de iepure pe categorii de bonitate, n func?ie de densitatea iepurilor recenza?i prim?vara (stocului de reproduc?ie r?mas dup? dep??irea sezonului de vn?toare ?i trecerea iernii), a r?mas totu?i de actualitate. Cu toate acestea este necesar? ?i de strict? actualitate, rea?ezarea criteriilor de stabilire a categoriilor de bonitate n raport de modific?rile profunde ap?rute n biotopurile populate de iepuri.
Aceasta ne-ar oferi, pe baza unor criterii obiective, posibilitatea aprecierii bonit??ii diverselor terenuri cu iepuri ?i unor compara?ii concrete n privin?a evolu?iei sau involu?iei efectivelor de iepure, de atunci pn? n prezent. Evolu?ie sau involu?ie care trebuie raportat? deci la schimb?rile intervenite, pe zone altitudinale, n habitatele speciei. Schimb?ri care au 3
condus la o sc?dere drastic? a efectivelor de iepuri, pe care statisticile au ncercat ani la rnd s? o ascund?, reu?ind acest lucru pn? prin anul 2010.
Situa?ia fiind sesizabil? de mai mul?i ani ?i confirmat? prin constat?rile efectuate n teren, conducerea AGVPS din Romnia a aten?ionat din timp administratorul autoritatea public? central? care r?spunde de silvicultur? ?i i-a solicitat conlucrarea pentru stabilirea cauzelor ?i, ulterior, a m?surilor necesare a fi luate, n vederea stop?rii declinului ?i redres?rii situa?iei prezentate.
Singura reac?ie a administratului, din anul 2010 pn? n prezent, a r?mas ascunderea cifrelor oficiale privind efectivele ?i recoltele de iepuri, care de altfel nu mai corespund deloc realit??ii.
O politic? a stru?ului, potrivnic? cunoa?terii adev?rului, dorin?ei vn?torilor ?i intereselor societ??ii, impus? for?at ?i unora dintre reprezentan?ii gestionarilor fondurilor cinegetice.


Evolu?ia semicentenar? a efectivelor ?i recoltelor


      Reprezentarea grafic? a cifrelor oficiale privind efectivele de prim?var?, recoltele anuale ?i sporurile naturale nregistrate pentru specia iepure n Romnia, ntr-o perioad? semnificativ? de 50 de ani, ne ofer? posibilitatea unei analize inteligibile a evolu?iei acestora ?i unor explica?ii plauzibile n leg?tur? cu aceasta.
Analiza ncepe n anul 1960, dup? ce efectivele de iepuri, decimate n timpul ?i imediat dup? cel de-al doilea r?zboi mondial, fuseser? par?ial ref?cute, ca urmare a unor m?suri de excep?ie luate n privin?a reducerii braconajului, practicat cu arme, la?uri ?i ogari, ?i a combaterii d?un?torilor vnatului, inclusiv cu capcane ?i otrav?. Astfel, situa?ia din Romnia, a fost similar? cu cea men?ionat? mai nainte pentru ntreaga Europ?.
Desigur c? foarte importante au fost ?i m?surile de reducere drastic? a num?rului de cini de?inu?i legal, prin impozitarea progresiv? a de?in?torilor acestora, de hr?nire complementar? a iepurilor iarna ?i de repopulare a terenurilor sec?tuite. De re?inut ns? c?, n perioada anterioar? anului 1960, recoltele ?i sporurile naturale la iepuri se situau cifric la nivelul a 2/4 - 3/4 din nivelul efectivelor evaluate prim?vara, ceea ce pare enorm ?i neverosimil n zilele noastre. De exemplu, n anul 1958, la un efectiv de 460.000 de iepuri au fost vna?i oficial 330.690 iepuri, adic? 72%, nregistrndu-se un spor natural teoretic de 332.690 exemplare, adic? 73%.
       Din anul 1960 pn? prin anul 1968, cotele de recolt?, n concordan?? cu sporurile naturale, s-au men?inut la niveluri de peste dublul celor actuale. A fost perioada definitiv?rii colectiviz?rii ??rii ?i nceputului de agricultur? socialist?, cnd moda defri??rii vegeta?iei de pe p??uni, destufiz?rii, mecaniz?rii ?i chimiz?rii de-abia demarase, iar haturile nu fuseser? desfiin?ate dect n parte. Mozaicitatea culturilor agricole, extinderea culturilor cerealiere ?i leguminoase ?i fertilizarea solului, prin folosirea pe scar? larg? a ngr???mintelor naturale,
au favorizat specia. Ca de altfel ?i limitarea n timp (ntre 24.04 ?i 06.12) ?i spa?iu a p??unatului.
        Deteriorarea condi?iilor de habitat pentru iepuri, care a urmat n perioada de cca. 10 ani de modernizare a agriculturii socialiste (1969 - 1978), a determinat sc?derea evident? a cotelor de recolt?, n preajma nivelului sporurilor naturale mai reduse n aceast? perioad?, m?sur? deliberat? luat? de administrator, n scopul conserv?rii efectivelor de prim?var? (stocurilor de reproduc?ie) la niveluri apropiate de cele optime, situate pe atunci la peste 1.000.000 iepuri n Romnia. Cauza principal? a acestei relativ u?oare involu?ii a efectivelor ?i recoltelor de iepure, a fost considerat?, la acea vreme, intensificarea chimiz?rii. ncepuse s? se resimt? ns?, nc? de pe atunci, ?i efectul extinderii monoculturilor pe suprafe?e mari, toate acestea determinnd un spor natural mai redus dect n urm? cu 10 ani. n perioada care a urmat, din anul 1979 pn? n anul 1990, recoltele de iepuri au sc?zut semnificativ, ajungnd pn? la valori cuprinse ntre 3 8% din efectivul de prim?var?, care n acela?i interval de timp, a fost evaluat doar la l.000.000 - 1.200.000 de iepuri n ?ara noastr?. O concluzie similar? s-a putut trage ?i n privin?a sporului natural, extrem de redus pentru o specie att de prolific? precum iepurele, calculat la numai 1% 14% prin raportare la efectivul de prim?var?.
        n aceast? perioad?, n care braconajul ?i efectivele de d?un?tori ai speciei erau reduse la maxim, iar mecanizarea era nc? departe de nivelul actual, cauza principal? a sc?derii sporului natural, reliefat? ?i n procentul mai redus al exemplarelor juvenile vnate, a fost considerat? chimizarea agriculturii. Efectul imediat a fost omorrea direct? , n special al puilor, ?i inducerea sterilit??ii, la mul?i dintre reproduc?tori adul?i. S? nu uit?m c? n acea perioad? se utilizau nc?, pe scar? larg?, multe pesticide a c?ror folosire este acum interzis?. Se discuta ns? ?i despre efectul negativ al extinderii monoculturilor, nc? nu suficient de curate pe atunci, ca ?i despre extinderea culturilor tehnice, n dauna celorlalte, situa?ie care ar fi defavorizat rata de supravie?uire.
Deci, cel pu?in pn? n anul 1990, cauzele involu?iei prezentate, cu recolte ?i sporuri naturale surprinz?tor de reduse, trebuie c?utate n modernizarea agriculturii socialiste, n special n chimizarea cu substan?e agresive pentru iepuri ?i extinderea monoculturilor intensive.
          Dup? bulversarea agriculturii, ce a urmat anului 1990, ?i dup? revenirea la o agricultur? de subzisten?? pe suprafe?e mici, precum ?i dup? l?sarea unor suprafe?e ntinse de teren arabil n stare de prloag?, efectivele de iepuri ar fi trebuit s? creasc? vizibil ?i, totodat? ?i cotele de recolte anuale, ambele ca efect al unor sporuri naturale mai ridicate n noile condi?ii. Este adev?rat c? aceste cote de recolt? au crescut, pn? la o medie de 7%10% raportate la efective de prim?var? de 1.050.000 - 1.150.000 iepuri, dar nu au crescut n m?sura n care ne-am a?teptat, similar? de exemplu cre?terii din perioada 1960 - 1968. Explica?ia const? ntr-un spor natural mai mic n perioada 1990 - 1999 fa?? de perioada 1960 - 1968, la o densitate medie a popula?iei de iepuri, aproximativ egal?. Care ar fi totu?i explica?ia acestei situa?ii? Ce a intervenit acum, fa?? de atunci, n defavoarea iepurelui ?i a sporului s?u natural?
n primul rnd a intervenit braconajul, n special cu arme, ogari ?i la?uri, cel de noapte la far, cu arma ?i cu ogari, tinznd s? devin? sport de mase. Apoi o evident? del?sare n privin?a ?inerii sub control a pr?d?torilor speciei, n primul rnd a cinilor hoinari, vulpilor ?i ?acalilor, precum ?i a unor p?s?ri de prad?, ultimele interzise a fi vnate.
         n continuare, l?sarea terenurilor prloag? pe suprafe?e din ce n ce mai ntinse, a determinat o sc?dere evident? a bonit??ii terenurilor pentru iepuri ?i a favorizat, n plus, extinderea p??unatului cu oi, nso?ite de cini, pe suprafe?e din care iepurele a trebuit s? se retrag? sau s? dispar?. Men?ion?m c? prezen?a prloagelor ntr-un procent rezonabil apreciat n urma cercet?rilor efectuate n unele ??ri vestice (Fran?a, Germania, Elve?ia etc.), la o valoare maxim? de 2 3 % din suprafa?a terenului), ar fi fost benefic? diversific?rii peisajului prielnic iepurelui dar, a?a cum am men?ionat mai sus, a devenit direct d?un?toare cnd s-a aflat n exces ?i a devenit areal de p??unat permanent, iarna ?i vara cu ovine.
Extinderea p??unatului pe miri?ti ?i arderea acestora au contribuit n acela?i sens ?i au avut partea lor de influen?? la reducerea efectului pozitiv pentru iepure pe care-l putea avea revenirea la agricultura tradi?ional?, pe suprafe?e mici, ntr-o mozaicitate extraordinar?.
Din anul 2000 pn? n anul 2009, agricultura subven?ionat? a nceput s?-?i revin? treptat treptat, pe suprafe?e tot mai ntinse. De aceast? dat? avem de-a face cu o agricultur? modern?, mult mai eficient?, care implic? o chimizare mai eficient?, practicat? de foarte multe ori cu substan?e absolut necunoscute n privin?a efectului nociv asupra animalelor cu snge cald, ?i o mecanizare accentuat?, practicat? cu utilaje puternice, cu raza larg? de lucru ?i cu vitez? mare de deplasare, utilizate adeseori n baterie ?i n centripet. Terenurile 5
prloag? au fost p??unate n continuare, n general cu turme de oi nso?ite de cini, iar dezinteresul pentru reducerea num?rului de d?un?tori ai iepurelui, n primul rnd al cinilor hoinari, s-a manifestat din ce n ce mai descurajant. La toate acestea s-a ad?ugat braconajul, iar cel mai periculos a devenit cel de noapte, cu arme ?i ogari.
         Din considerente cunoscute, impuse de administrator, efectivele de iepuri au nceput s? fie supraestimate, for?ndu-se indirect cote de recolt? exagerat de mari, realizate n multe cazuri doar pe hrtie. Astfel, voit sau prin indiferen??, nu au fost cercetate ?i ndep?rtate aceste cauze reale ale reducerii sporului natural real, urm?rindu-se doar ob?inerea efectului material imediat, reprezentat de acele cote de recolt? artificializate.
n continuare, suntem nevoi?i s? ne oprim cu analiza, deoarece pentru perioada 2010-2013 nu mai avem date oficiale la dispozi?ie, cunoscute fiind doar la nivelul autorit??ii publice centrale care r?spunde de silvicultur?, autoritate obligat? ns? prin lege s? le publice anual, dar care nu respect? legea din acest punct de vedere.
Sistematizarea cauzelor involu?iei efectivelor ?i recoltelor
Involu?ia efectivelor de iepuri nu s-a constatat doar n Romnia ?i doar n zonele cu agricultur? modern?. Este o involu?ie ce pare s? se generalizeze acum la nivelul Europei, extins? ?i n afara zonelor cu agricultur? intensiv?. Iar cauzele acestei situa?ii sunt multiple, cu influen?a local? diferit?, de?i se b?nuie?te o cauz? principal?, cunoscut? sau nc? necunoscut?, care a determinat involu?ia generalizat? la care ne referim.
         Pentru a putea n?elege cauzele declinului popula?ional ?i a trece la m?suri eficiente pentru stoparea acestui declin ?i revenirea la o stare normal? de conservare a efectivelor de iepure, apare necesar? o grupare a cauzelor cunoscute mai nti ?i o explicitare inteligibil? a efectelor lor asupra speciei. Iar pentru a sublinia partea de contribu?ie nefast? a fiec?ruia la pr?bu?irea efectivelor de iepure, se impune o prezentare a lor n ordinea n care le consider?m r?spunz?toare de situa?ia actual? din zona de cmpie ?i coline, n care vie?uiesc cele mai importante efective de iepure.
Desigur c? ac?iunea fiec?rei categorii de factori cu influen?? negativ? (cauze) nu trebuie judecat? doar separat, n condi?iile n care aceasta se poten?eaz? reciproc, ci prezentat? concis ac?iunea independent?, precum ?i ac?iunea sinergic? cu celelalte care poate dep??i astfel pragul unui anumit punct critic ?i trece sub amenin?are specia.
Reducerea suprafe?elor apte pentru cre?terea progeniturii.
         Este o realitate pu?in observat? ?i discutat? n Romnia. Extinderea monoculturilor, tot mai curate n ultima perioad?, precum ?i a p??unilor, supranc?rcate n special cu ovine, n dauna agriculturii tradi?ionale ?i a fne?elor naturale, constituie un prim motiv de reducere a suprafe?elor n care puii de iepure pot g?si complexul de plante nutritive din flora spontan? necesar supravie?uirii lor. La aceste cauze se adaug? ?i extinderea localit??ilor, livezilor mprejmuite, dispari?ia haturilor, distrugerea lizierelor, a vegeta?iei canalelor etc.
         Iepurele, avnd o raz? mic? de activitate (de 1-3 km vara), nu mai g?se?te condi?ii bune de cre?tere a progeniturii, dect la limita (limitrof) monoculturilor ?i p?durilor ori lng? drumurile nsorite dintre acestea. De aceea, n timpul verii, pe astfel de drumuri se v?d o mul?ime de iepuri, de toate vrstele, l?snd impresia fals? de revenire la o stare normal? n privin?a efectivelor. n realitate, doar n aceste zone iepurele g?se?te condi?ii normale de hr?nire, motiv pentru care se produc aglomer?rile temporare prezentate. Astfel de aglomer?ri de iepuri au fost observate ?i se produc de exemplu, ?i n lucernierele sau fne?ele naturale dintre monoculturi, ?i n gr?dinile dintre sate ?i p??uni etc.
n interiorul monoculturilor ?i pe suprafe?ele de teren intens p??unate exist? un deficit neb?nuit de hran? adecvat? puilor de iepure (sorturi diverse de plante din flora spontan?), care determin? o debilitate exagerat? a acestora ?i, ulterior, o mortalitate exagerat de mare a puilor 6
?i exemplarelor juvenile. Fiindc? puii ?i juvenilii de iepure nu se pot hr?ni doar cu gru, porumb, cereale, rapi?? ?i alte plante cultivate n sistem de monocultur? curat?. Ei au nevoie, pentru hr?nire ?i supravie?uire, de o mare diversitate de plante din flora spontan?, care nu pot fi g?site n monoculturile curate (ierbicizate) ?i pe p??unile intens folosite.
n plus, concentr?rile limitrofe monoculturilor, ?i uneori p??unilor care nu asigur? nici ad?post adecvat, favorizeaz? pr?darea iepurelui, mboln?virea lui ?i braconajul.
       La aceast? concluzie, a penuriei de hran? adecvat? puilor ?i juvenililor de iepure n perioada de var?, au ajuns mul?i cercet?tori ai fenomenului din Europa, care sus?in c? nfometarea din timpul verii determin? o mortalitate neb?nuit de mare n rndul progeniturii de iepure ?i ar fi cauza principal? a involu?iei efectivelor speciei. Iar noi nu avem nici un motiv s?-i contrazicem. Penuria de hran? n timpul verii poate fi ntr-adev?r o cauz? principal?, invocat? n premier? pentru ?ara noastr?, dar credibil? ca urmare fireasc? a interesului proprietarilor sau arenda?ilor de terenuri agricole pentru o folosire de baz? ct mai eficient? a acestora, dup? exemplul din alte ??ri cu agricultur? profitabil? din Europa.
n condi?iile ar?tate, a ne raporta la bonitatea, efectivele optime ?i sporurile naturale calculate cu peste 20 de ani n urm?, constituie o gre?eal? enorm?, cu repercusiuni grave, de favoriza indirect? a pr?bu?irii efectivelor de iepuri, prin intermediul cotelor de recolt? ira?ional stabilite.
        Fragmentarea habitatelor ?i efectele directe ?i indirecte ale fragment?rii.
       Acest aspect al fragment?rii habitatelor, constituie o realitate obiectiv?, determinat? de evolu?ia societ??ii umane, care nu poate fi mpiedicat? ?i nici nu trebuie gndit n acest sens, dar ale c?rei efecte asupra popula?iei de iepuri este strict necesar s? fie cunoscute, pentru a putea n?elege cum se poate influen?a evolu?ia speciei. Sintetiznd, observ?m extinderea accelerat? a a?ez?rilor omene?ti, urbane ?i rurale, fie concentrate ori numai difuze n suprafe?ele constituente ale habitatului obi?nuit al iepurelui. Cel mai evident exemplu, este cel al construc?iilor de diverse utilit??i, mai ales comerciale, industriale ori de variate folosin?e n suprafe?e mprejmuite, multe dintre ele dispuse n ?iruri continue pe distan?e de mul?i kilometri, de o parte ?i alta a unor drumuri ?i autostr?zi nou create. Pe lng? scoaterea direct? a unor mari suprafe?e din habitatul iepurelui, n jurul acestora apare o zon? perturbatoare, datorit? zgomotelor inerente activit??ii umane, zon? n care prezen?a iepurelui este exclus?. Un alt efect al acestei fragment?ri a habitatului, este reducerea posibilit??ilor de deplasare a iepurelui ?i izolarea unor nuclee popula?ionale, care nu ?i mai pot desf??ura ciclul biologic normal ?i care prezentnd efective prea restrnse, nu se mai pot men?ine durabil n impactul hazardului demografic. Astfel, aceste nuclee n real pericol de consangvinizare, prin involu?ia lor, pot fragiliza continuu o popula?ie r?spndit? pe o zon? mai ampl?, pn? la aducerea n pragul extinc?iei.
            Concluzia este deci, c? aceste nuclee popula?ionale sunt primele ?i cele mai expuse unor factori de influen?? negativ? (activitate uman?, inclusiv n agricultur?, pesimus trofic, d?un?tori, braconaj etc.).
Dar aceast? fragmentare a habitatului mai are un efect indirect cel pu?in la fel de d?un?tor. Dac? nu se are n vedere sc?derea din totalul suprafe?ei unui fond cinegetic,a suprafe?elor devenite neproductive din motivele enumerate mai nainte, la raportarea datelor privind evaluarea de prim?var? a efectivelor pe suprafa?a ntregului fond, se face un calcul eronat, care include ?i aceste suprafe?ele devenite neproductive, ob?inndu-se un efectiv exagerat, cu mult mai mare dect cel real, ?i n concluzie se ob?ine o cot? de recolt? mai mare, cu afectarea direct? ?i progresiv? a acelui stoc de reproduc?ie care s? asigure efectivul anului viitor. Odat? nregistrat incorect un astfel un efectiv nereal, n prim?vara urm?toare administratorul fondului va proceda la fel, chiar dac? efectivul evaluat va fi mai mic dect cel de anul trecut, fiindc? nu va dori s?-l fac? cunoscut de teama rezilierii f?r? vin? a contractului de gestionare. Din acest motiv l va potrivi astfel nct s? par? n cel mai 7
r?u caz sta?ionar ?i astfel s? ob?in? cel pu?in o cot? de recolt? egal? cu cea a anului trecut. Perpetundu-se aceast? practic? c?iva ani, va avea efectul sigur al sc?derilor dramatice a efectivelor de iepuri. Cele prezentate aci, sunt cauze oculte dar sigure, ale unei sc?deri accelerate ?i aparent necunoscute a popula?iei de iepuri de la noi. 


   Chimizarea agriculturii


     Chiar dac? n materie de fertilizare a solului ?i de combatere a d?un?torilor culturilor agricole s-au stabilit restric?ii clare, privind la folosirea unor substan?e sau combina?ii de substan?e periculoase pentru s?n?tatea omului ?i a animalelor cu snge cald, toate celelalte substan?e (active) r?mase n uz, reprezint? f?r? excep?ie, totu?i un oarecare risc n acest sens. ncepnd cu banalul azotat, folosit nengr?dit pentru fertilizarea solurilor.
Denumirile comerciale sub care se procur? anumite pesticide ?i instruc?iunile de folosire condi?ionat? a celor mai multe dintre ele ne trezesc suspiciunea c? totu?i sunt, ntr-o m?sur? mai mic? sau mai mare, d?un?toare s?n?t??ii. Mai ales cele care au nscrise pe ambalaje, aten?ion?ri privind posibile intoxic?ri, afectarea reproductivit??ii etc.
     Mortalit??ile frecvente constatate la iepuri prim?vara, odat? cu consumul ultimilor rezerve de gr?simi din organism, ?i rezultatul unor analize toxicologice, f?cute pe astfel de cadavre proaspete, reliefeaz? o anumit? mortalitate a iepurilor din toate categoriile de vrst?, datorat? intoxic?rilor. Mortalitatea direct? a puilor de iepure, ca urmare a stropirii cu diverse solu?ii folosite n combaterea d?un?torilor culturilor agricole sau a inger?rii plantelor otr?vite, ntr-o perioad? n care cadavrele se altereaz? imediat sub influen?a c?ldurii, este doar b?nuit?, fiind mai greu de pus n eviden?? ?i demonstrat.
R?mne ns? n discu?ie, afectarea capacit??ii de reproduc?ie a iepurilor, ca urmare a instal?rii sterilit??ii la exemplarele reproductive, asupra c?reia suntem avertiza?i prin nscrierile de pe ambalajele unor pesticide comercializate.
Pesticidele ac?ioneaz? deci, asupra supravie?uirii iepurelui, att direct ct ?i indirect, n general insiduu n timp, aspecte ndeob?te cunoscute. Pesticidele mai ac?ioneaz? ns? ntr-un fel trecut cu vederea, n special erbicidele, prin distrugerea flotei spontane, baz? trofic? indispensabil? pentru progenitur?. n plus, exemplarele afectate direct sau indirect din cauza inger?rii substan?elor chimice aflate n discu?ie, atrag pr?d?torii, sporind pr?darea ?i favoriznd, cel pu?in pentru moment, nmul?irea pr?d?torilor.
         Iat? a?adar cu, chimizarea poate poten?a, indirect, pr?darea.
Mecanizarea agriculturii
Folosirea din ce n ce mai intens?, pe suprafe?e din ce n ce mai extinse, a utilajelor agricole performante, cu l??ime ?i viteze de deplasare mari, las? din ce mai pu?ine ?anse de supravie?uire puilor de iepure, n perioada ar?turilor ?i discuirilor, n special a celor trzii de prim?var?, a ns?mn??rii, pr??itului, cositului ?i recolt?rii altor produse agricole.
      La performan?a utilajelor din zilele noastre trebuie s? mai ad?ug?m, de asemenea n sens distructiv pentru progenitura de iepure, obiceiul de a executa centripet lucr?rile agricole, ncepnd de la margine spre centru, ?i, contrar legii, f?r? greble laterale sau alte instala?ii, inclusiv cu ultrasunete, pentru sperierea ?i ndep?rtarea faunei cinegetice din zonele urm?toare de lucru.
ns??i distrugerea haturilor ?i vegeta?iei spontane, de la capetele imenselor tarlale de sute de ha, motivat? ca fiind necesar? pentru a permite ntoarcerea ?i manevrarea utilajelor, li se datoreaz? acestei cauze.
     Cauza, care la rndul ei, poten?eaz? efectul lipsei de hran? ?i ad?post al iepurelui.
Cre?terea pr?d?rii
Este real? ?i determinat? de cre?terea de necontestat a num?rului de pr?d?tori naturali ai speciei, ncepnd cu cinele hoinar sau s?lb?ticit, care a devenit o prezen?? obi?nuit? n 8
fondurile cinegetice, continund cu ?acalul, vulpea ?i pisica s?lbatic?, ale c?ror efective par a fi sc?pate de sub control, ?i terminnd cu dihorul ?i jderii, care au p?r?sit localit??ile ?i, respectiv, au cobort din zona de munte ?i dealuri nalte pn? n Lunca Dun?rii ?i chiar pe malul m?rii. Nu trebuie omi?i din discu?ie nici ulii, care sunt re?inu?i n timpul pasajului de iarn? n Romnia, de multitudinea ?oarecilor g?si?i pe unele terenuri agricol ?i nu numai. Astfel, s-a constatat adesea c? acele contingente de ulii ?orecari (mai ales Buteo lagopus) sosi?i la noi c?tre sfr?itul toamnei, ?i prelungesc ?ederea care se suprapune cu epoca de apari?ie a primei genera?ii de iepuri, mai ales n anii cu ierni mai u?oare care determin? o devansare a perioadei de reproducere a acestora. Efectul de pr?dare al acestor ?orecari deveni?i iepurari, poate fi dezastruos pentru popula?ia de iepuri dintr-un teren oarecare, contribuind efectiv la anularea primei genera?ii ?i reducnd mult sporul natural pe care se conteaz?. Acest efect profund d?un?tor, se poten?eaz? cu cel climatic, atunci cnd n perioada apari?iei primei genera?ii de pui se produc fie geruri mari, inunda?ii temporare pe mari suprafe?e de cmp n urma topirii bru?te a z?pezii, ploi reci ?i de durat? etc.
Nu n ultimul rnd se impune a aduce n discu?ie otr?virea iepurilor, dar nu numai, a iepurilor cu otr?vuri folosite n terenul liber, f?r? respectarea instruc?iunilor tehnice, n scopul otr?virii ?oarecilor. Rezultatele unor analize toxicologice efectuate pe cadavre proaspete n jude?ele Covasna, Maramure?, Arad ?i Timi?oara au eviden?iat o mortalitate ridicat? a iepurilor care au consumat din momelile otr?vite aruncate la ntmplare pe terenurile agricole pentru combaterea ?oarecilor.
Nici ciorile grive, acum protejate, ?i nici corbii ?i p?s?rile pr?d?toare de noapte, interzise la vn?toare, n efective din ce n ce mai mari de cnd nu se mai utilizeaz? raticide pe scar? larg?, nu trebuie desconsiderate integral ?i scoase din discu?ie.
Pr?darea este favorizat? categoric de debilitatea puilor ?i juvenililor de iepure din cauza penuriei de hran?, de afectarea tuturor categoriilor de iepuri ca urmare a intoxic?rilor, de omorrea unor exemplare n timpul lucr?rilor agricole, de aglomer?rile de iepuri din zonele cu hran? din abunden??, dar ?i defavorizat? de sc?derea densit??ii speciei per total suprafa?? ocupat?. 


Recrudescen?a braconajului


       Mai ales a celui de noapte, practicat de vn?tori ?i nevn?tori, cu arme de foc sau cu aer comprimat, cu la?uri ?i alte tipuri de capcane, cu ogari ?i meti?i de ogari ?i, mai nou, cu p?s?ri de prad?. Am pune ogarul pe primul loc deoarece, n foarte multe jude?e din vestul, sudul, sud-estul ?i nord-vestul ??rii, braconajul iepurilor cu astfel de cini, mai ales noaptea la far, a devenit sport popular, acceptat tacit, ca s? nu exager?m afirmnd c? este ncurajat, de c?tre unii reprezentan?i ai autorit??ilor. Dac? pre?ul unui astfel de ogar dresat" a ajuns la peste 1.500 - 2.000 Euro, iar cu un astfel de cine se pot prinde, mai ales la far, tot at?ia iepuri ntr-o noapte ct vneaz? o grup? de vn?tori ntr-o zi, ne putem da seama de gravitatea ?i repercusiunile acestei metode de braconaj.
La?urile, tot mai frecvente ?i n tot mai multe locuri din ?ar?, armele cu aer comprimat de putere ce dep??e?te limitele legii, astfel de arme transformate n arme de foc de cal. 5.6 (cu percu?ie pe ram?), armele artizanale ?i alte arme de?inute f?r? drept, precum ?i o parte din armele de colec?ie ale colec?ionarilorbraconieri ?i chiar armele de vn?toare de?inute legal de vn?tori-braconieri, completeaz? gama de mijloace, dintre care multe noi, folosite pentru braconaj la iepuri.


Bolile 

 


      De?i densitatea iepurilor a sc?zut n majoritatea zonelor ??rii, f?cnd astfel mai pu?in probabil? vehicularea bolilor, pe fondul afect?rii s?n?t??ii ?i dizabilit??ii organismului, din cauza deficien?elor de hr?nire ?i agresiunii unor factori externi precum chimizarea, iepurii, n special cei tineri ?i b?trni, au devenit mai receptivi la diverse contamin?ri cu agen?i 9
patogeni specifici. La diseminarea acestora contribuie n primul rnd, concentr?rile temporare de iepuri din locurile favorabile de hr?nire ?i puzderia de pr?d?tori sc?pa?i de sub control n privin?a efectivelor.
n ultimii ani, urmare a analizelor toxicologice ?i epidemiologice efectuate pentru stabilirea cauzelor mortalit??ii iepurilor, au fost diagnosticate cazuri de bruceloz? n estul ??rii ?i septicemie hemoragic? n sudul ??rii, boli care determin? o mortalitate ridicat? la tineret.
     Din observa?iile mai pu?in profesionale ale vn?torilor rezult?, de asemenea n ultima perioad?, un procent mai ridicat de parazit?ri cu diver?i parazi?i interni, observabili cu ochiul liber ca de exemplu dicrocelii (g?lbeaza), ?i cisticerci (tenie n stare larvar?), precum ?i cu parazi?i externi c?pu?e ?i purici.
n concluzie, de?i nu se poate sus?ine c? frecven?a ?i intensitatea mboln?virilor ar fi mai intense dect n trecut, bolile au ?i acum, partea lor de contribu?ie la diminuarea sporului natural al iepurelui de cmp ?i, implicit, la sc?derea efectivelor speciei. 


Alte cauze 


De?i de mai mic? importan??, sunt multe alte cauze care contribuie la afectarea efectivelor de iepure. De exemplu, lipsa de preocupare pentru hr?nirea complementar? a iepurelui n perioada cu z?pezi mai groase de 20-25 cm, cnd accesul la hrana verde i este stnjenit sau mpiedicat. Culturile agricole verzi peste iarn? existente pe suprafe?e ntinse n prezent, ?i iernile relativ blnde, n ultima perioad?, ne face s? consider?m aproape inutil? interven?ia omului-vn?tor n acest sens. Totu?i, cnd stratul gros de z?pad? dep??e?te 20-30 cm ?i iepurele p?r?se?te cmpul concentrndu-se n arborele limitrofe, se impune administrarea de hran? complementar? de calitate (lucern?, trifoi, ?tiule?i de porumb etc.), att n p?dure, ct ?i pe ntinderile din cmpul cultivat agricol. Lipsa de preocupare pentru hr?nirea complementar? a iepurelui n astfel de perioade ?i, mai ales, exercitarea vn?torii n p?dure, apreciat? ca lipsit? de orice urm? de etic? cnd z?pada dep??e?te 20 cm grosime, reprezint? alte cauze concrete ale afect?rii efectivelor. La fel ca ?i supraevaluarea efectivelor de prim?var?, de teama rezilierii contractelor de gestionare, ?i cotele de recolt? exagerat de mari, aprobate de administrator, cu efecte catastrofale atunci cnd se realizeaz? integral sau se revine, pentru realizarea acestora, cu vn?toarea de iepuri pe aceia?i por?iune de teren, n acela?i an.
      Autostr?zile, circula?ia auto mai intens? pe celelalte drumuri publice, ierbicizarea canalelor de desecare/iriga?ie, extinderea culturii plantelor tehnice n detrimentul cerealelor, sunt ?i ele cauze concrete, dar de mai mic? importan??, ale afect?rii efectivelor de iepuri.


nc?lzirea climei 


     Din ansamblul cauzelor responsabile de sc?derea efectivelor de iepuri nu putem omite nici o posibil? influen?? nefavorabil? a nc?lzirii globale, cu ploi toren?iale ?i inunda?ii pe suprafe?e ntinse prim?vara ?i la nceputul verii, tot mai frecvente n ultimii ani, prin declan?area prea timpurie a mperecherii ?i mortalitate extrem de ridicat? determinat? direct sau indirect, a progeniturii n?scute prea devreme, nc? din lunile februarie-martie. Indirect, a?a dup? cum men?ionam mai nainte, prin favorizarea pr?d?rii distructive produs? de r?pitoarele cu pene ?i p?r.
F?r? preten?ia de a fi enumerat toate posibilele cauze ale pr?bu?irii efectivelor de iepure n Romnia, considerate verosimile pentru explicare reducerii drastice a sporului natural al speciei (care a condus la aceast? situa?ie), trebuie s? recunoa?tem acum, c? se impun nentrziat m?suri concrete, ra?ionale ?i urgente n scopul stop?rii involu?iei n discu?ie.
     Dar nici m?surile, asemenea cauzelor, nu sunt deloc simplu de stabilit pentru gestionari ?i administratori, motiv pentru care ne propunem s? le sistematiz?m ?i s? le prezent?m ct mai concis ?i inteligibil, pentru a fi n?elese ?i aplicate. Fiindc? a sosit momentul s? ne asum?m responsabilitatea ?i s? trecem, cu to?ii, de la vorbe la fapte. 


M?suri necesare stop?rii declinului ?i redres?rii efectivelor 


M?surile la care ne referim sunt cunoscute sau nu ?i ?in, a?a dup? cum anticipam, (fie) de posibilit??ile gestionarilor fondurilor cinegetice ?i ale vn?torilor,(fie) dar ?i de posibilit??ile autorit??ii publice centrale care r?spunde de silvicultur?, n calitate de administrator legal ?i responsabil al faunei cinegetice din partea statului.
Ce pot face prin urmare gestionarii faunei cinegetice, cu sprijinul nemijlocit al vn?torilor, ?i ce poate face administratorul fondului cinegetic na?ional?
Gestionarii fondurilor cinegetice ?i vn?torii pot lua o serie de m?suri concrete de ocrotire ?i ngrijire a popula?iilor locale de iepuri, precum ?i de ameliorare local? a condi?iilor acestora de habitat.
     Administratorul statului ns?, prin interven?ii la nivelul Guvernului Romniei ?i/sau n?elegeri interministeriale, poate stimula interesul proprietarilor de terenuri agricole pentru protec?ia iepurelui sau i poate for?a n acest sens, prin folosirea subven?iilor ca mijloc de ac?iune, dup? experien?a ?i exemplul reprezentan?ilor n domeniu din alte state europene.
Gestionarii fondurilor cinegetice ?i vn?torii pot lua, cu efect benefic pentru iepure, urm?toarele categorii de m?suri:
1. M?suri concrete ?i eficiente de combatere a braconajului, practicat cu arme de foc ?i alte tipuri de arme, cu la?uri ?i alte tipuri de capcane, cu ogari ?i meti?i de ogari, cu p?s?ri de prad? etc. O aten?ie aparte se impune a acorda colaboratorii, cu organismele statului, pentru combaterea braconajului de noapte la far, cu arme sau cu ogari ori meti?i ai acestora; Iar aplicarea unor prevederi legale, ar trebui s? descurajeze orice tenta?ie n acest sens.
2. M?suri eficiente de combatere a cinilor hoinari ?i de diminuare a efectivelor
3. de ?acali, vulpi jderi ?i dihori din fondurile cinegetice, au arma ?i, mai ales, cu capcane autorizate;
4. M?suri consecvente de impunere a reducerii num?rului de cini nso?itori la turmele de animale domestice, pn? la num?rul statuat prin lege n acest sens, precum ?i de dehelmitizare ?i vaccinare periodic? a acestora;
5. M?suri de evaluarea corect?, n pie?e de prob? echitabil alese, a efectivelor de iepure, pentru o dimensionare corect? a cotelor de recolt?, f?r? afectarea stocului minim de reproduc?ie;
6. Impunerea respect?rii ntocmai a cutumei de a nu reveni cu vn?toare de iepuri pe aceia?i suprafa?? de teren, n cursul aceluia?i sezon de vn?toare;
7. Interzicerea vn?rii iepurilor n p?duri cnd stratul de z?pad? dep??e?te 20 cm ?i pe viscol puternic, cnd iepurii se concentreaz? la ad?postul acestora;
8. Interven?ia cu hran? complementar? de bun? calitate, n perioadele n care stratul de z?pad? de peste 20 cm stnjene?te sau mpiedic? accesul iepurilor la culturile verzi;
9. Impunerea interdic?iei legale de ardere a miri?tilor, descoperirea operativ? ?i sanc?ionarea f?pta?ilor;
10. Impunerea interdic?iei legale de recoltare a produselor agricole f?r? echiparea utilajelor cu instala?ii de speriat vnatul n f?iile de teren ce urmeaz? a fi parcurse ?i sanc?ionarea consecvent? a contravenien?ilor;
11. mbun?t??irea condi?iilor de habitat din cmpul cultivat agricol, prin instalarea unor buchete de tufe pentru ros ?i ad?post compuse din spar?ium, salb? moale, orice alt tip de arbust ros de iepure, m?ce?, p?ducel etc. oriunde proprietarii terenurilor nefolosite
11 permit acest lucru (sub ?i lng? stlpii de curent, lng? gurile ?evilor de iriga?ie, n ravene etc.;
12. Achizi?ionarea de terenuri slab productive ?i nfiin?area pe acestea a unor remize speciale pentru fauna cinegetic? prin culturi cu plante perene ?i arbu?ti de ros, care se pot recepa periodic, ?i cu arbu?ti produc?tori de fructe ?i semin?e ce cad iarna;
13. Administrarea de medicamente n hran?, n scopul dehelmintiz?rii iepurilor de cmp ?i al combaterii unor boli parazitare, n situa?ia confirm?rii acestora prin analize de specialitate. 14. Impunerea obligativit??ii unui control suplimentar al sporului anual net, prin
desf??urarea unei ac?iuni de evaluare a efectivelor de iepuri nainte des- chiderii sezonului de vn?toare. Astfel, planul de recolt? stabilit pentru anul n curs, va putea fi corelat cu efectivul real din teren. M?sura este cu att mai necesar?, cu ct exist? supozi?ii c? n anul respectiv au fost nregistrate pierderi mai ales n efectivele primei genera?ii, care pot afecta serios sporul net al anului respectiv. Dealtfel, cercet?rile din str?in?tate ?i sus?inere, demne de ncredere ale cercet?torilor, au demonstrat c?, n medie european?, doar unul din zece pui de iepuri ating vrsta de un an.
15. Impunerea obligativit??ii prelev?ri procentuale de probe biologice ?i instituirea unei eviden?e stricte a prelev?rilor efectua-te n fiecare zi de vn?toare ?i pentru fiecare fond cinegetic, n scopul urm?riri raportului ntre exemplarele juvenile ?i adulte extrase, precum ?i strngeri materialului biologic necesar, efectuarea unor analize toxicologice ?i sanitar veterinare de baz?, necesare stabilirii impactului intoxic?rilor ?i parazit?rii asupra dinamici efectivelor n raport cu planul de recolt? stabilit pentru anul n curs. Pe termen mediu ?i lung, aceste eviden?e, corelate ?i interpretate pentru fiecare fond cinegetic, pot constitui un mijloc sigur al evolu?iei efectivului de iepuri din terenul respectiv, iar n ansamblu, al evolu?iei ntregii popula?ii de iepuri din ?ar?.
F?r? a avea preten?ia epuiz?rii m?surilor ce pot fi luate de gestionari ?i vn?tori pentru mbun?t??irea condi?iilor de vie?uire a iepurilor, n sarcina acestora r?mne ?i obliga?ia comun? cu a administratorului, men?ionat? mai sus de descoperire a cauzelor concrete ale mortalit??ii, prin examene toxicologice ?i epidemiologice efectuate pe cadavre ?i periodic pe viscerele iepurilor vna?i. Foarte important? att pentru gestionari ct ?i administratori, r?mne de asemenea, urm?rirea raportului ntre categoriile de vrst? tineret (sub un an) ?i exemplare adulte (peste un an) n tablourilor de vn?toare, ca barometru al evolu?iei sau involu?iei efectivelor de iepuri.
Administratorul fondului cinegetic na?ional mai are ns? o obliga?ie legal? c?reia nu i-a acordat pn? acum nici o aten?ie, anume: combaterea braconajului ?i coordonarea luptei antibraconaj. Avnd n vedere c? n Romnia braconajul constituie o cauz? important? a involu?iei efectivelor de iepure, trebuie impus? ie?irea reprezentan?ilor administratorului statului n domeniul cinegetic din starea trecut? ?i actual? de expectativ? ?i, mpreun? cu gestionarii fondurilor cinegetice ?i cu alte organisme ale statului ndrituite legal s? constate ?i s? sanc?ioneze braconajul, s? treac? la conceperea unui program comun ?i coerent de lupt? antibraconaj ?i la aplicarea consecvent? a acestuia. Prevederile Legii 407/2006 actualizat?, ?i ale Legii 333/2003 actualizat?, i oblig? n mod imperativ n acest sens ?i al constituirii unui corp specializat de paz? a faunei cinegetice la nivel na?ional.
De?i se sus?ine, n mod fatalist uneori, c? prin astfel de m?suri, precum cele enumerate, nu se poate stopa declinul popula?ional nregistrat n prezent la iepurele de cmp, suntem convin?i c? eficien?a acestor m?suri, luate n mod consecvent, nu vor ntrzia s? se vad?. 12
      Avnd ns? n vedere cauza considerat? principal? a pr?bu?irii efectivelor de iepure n Europa, anume extinderea f?r? precedent a monoculturilor pe suprafe?e ntinse uneori pe sute de ha, care determin? rate extrem de reduse de supravie?uire a progeniturii de iepure, precum ?i extinsele p??uni suprapopulate ?i prea intens exploatate, cu animale domestice, care sunt retrase din stabula?ie liber? doar n perioadele cu z?pad? groas?, obliga?ia solu?ion?rii acestei probleme, apreciat? ca cea mai important?, revine exclusiv administratorului fondului cinegetic na?ional. Aceasta, prin ini?ierea unor reglement?ri necesare la nivelul Guvernului ?i/sau al      

      Parlamentului Romniei, poate stabili, eventual printr-un Cod de bune practici agricole existent n toate ??rile europene, obliga?ii concrete pentru proprietarii de terenuri agricole, n care s? se prevad? m?suri stimulative, pe baz? de subven?ii pentru cei ce iau m?suri de mbun?t??ire a habitatelor faunei s?lbatice, inclusiv iepurelui prin agricultura practicat? ?i m?suri coercitive, prin t?ierea subven?iilor proprietarilor care nu respect? exigen?ele Codului de bune practici agricole, afectnd astfel, prin agricultura practicat?, efectivele faunei s?lbatice, inclusiv a iepurelui ?i altor specii cinegetice.
Prin ambele categorii de m?suri stimulative sau coercitive, se poate realiza ?i dezideratul l?s?rii unor suprafe?e cu flor? spontan? la cap?tul tarlalelor, al amenaj?rii de perdele forestiere multifunc?ionale pe direc?ia vntului dominant, al r?mnerii unor culturi nerecoltate peste iarn? al constituirii unor culturi speciale de compensare ecologic?, al desemn?rii unor zone speciale de conservare a iepurelui, etc.
    Tot de la acest nivel, al administratorului fondului cinegetic na?ional, se poate impune, prin reglement?ri clare, obliga?ia concret? de echipare a tuturor utilajelor agricole cu dispozitive moderne de speriat fauna s?lbatic? din suprafa?a ce urmeaz? a fi pus? n lucru, de a ac?iona doar centrifug cu astfel de utilaje agricole, de a utiliza n agricultur? doar pesticidele pu?in riscante pentru animalele cu snge cald, de a limita suprafa?a monoculturilor etc.
?i tot de la nivelul administratorului s-ar putea verifica periodic respectarea legii ?i noilor reglement?ri sugerate, dup? eventuala lor promovare, precum ?i aplicarea de sanc?iuni aspre pentru nc?lcarea acestora.
Nu n ultimul rnd, acordarea subven?iilor agricole ar trebui condi?ionat?, pn? la eventuala adoptare a unui Cod de bune practici agricole, de avizarea cererilor de subven?ii, de c?tre reprezentan?ii administratorului fondului cinegetic na?ional, n func?ie de tipul de agricultur? practicat?, cu sau f?r? luarea m?surilor elementare, impuse de lege, pentru protejarea faunei cinegetice (referitoare la arderea miri?tilor, folosirea unor pesticide riscante, utilizarea utilajelor f?r? instala?ii de speriere, dep??irea num?rului de cini etc.).
n concluzie, stoparea declinului efectivelor de iepuri, dar nu numai de iepuri, ?i ie?irea din starea de specie amenin?at? pe viitor, este posibil?, dar numai prin m?suri concrete de mbun?t??ire a condi?iilor de habitat, ca rezultat al unei conlucr?ri efective ?i eficiente n acest scop, ntre gestionarii faunei cinegetice ?i administratorul fondului cinegetic na?ional.

 

 

sursa : www.agvps.ro

Ultima actualizare în Luni, 17 Martie 2014 07:17
 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro