Un armurier priceput Imprimare
Miercuri, 25 Iunie 2014 19:41

Poate cel mai bun armurier din ?ar? este bistri?ean. Face meseria asta de-o via?? ?i este atât de priceput încât so?ii Ceau?escu foloseau la mas? cu?ite f?cute de el, iar la fiecare zi de na?tere, Comitetul Central, îi comanda câte o garnitur? complet?. Ast?zi nea Feri se ocup? mai tot timpul cu repararea armelor. A celor adev?rate...

 Ultima comand? de acest fel, realizat? de Nagy Francisc, a fost de ziua Elenei Ceau?escu atunci când a primit ordin s? realizeze un set din 33 de piese, de la linguri ?i furculi?e pân? la polonic ?i foarfec? pentru pui. Toate din inox forjat cu mâner din corn de cerb. De atunci nu a mai f?cut nicio garnitur? de cu?ite, dar repar? absolut orice arm? de vân?toare, de tir, de împr??tierea gazelor sau de autoap?rare.

Urm?ri?i în continuare secretele armelor de vân?toare ?i a celui mai iscusit armurier din ?ar?.

A visat de mic s? lucreze cu armeleNagy Francisc sau Nea Feri, cum îi spun prietenii, are 57 de ani ?i este bistri?ean de 30 de ani. Lucreaz? cu armele de mai bine de 35 de ani, iar dac? punem la socoteal? c? de mic se juca de-a r?zboiul ?i î?i confec?iona tot felul de pu?ti din lemn, s?bii ?i arcuri, de-o via?? lucreaz? cu armele. A inceput s? iubeasc? armele din filme. De aici s-a n?scut pasiunea lui de o via??.

„Visul meu a fost s? devin armurier. Pentru asta am facut o ?coal? militar? de mai?tri. Dup? ce am terminat armata am facut un curs de mai?tri armurieri ?i am lucrat la fabrica de Cazane ?i Arz?toare din Cluj. Acolo am lucrat pana în ‘77. De atunci sunt bistri?ean. Am lucrat la Comelf, la Mecanica, apoi am facut câteva drumuri în Austria de unde am venit dezam?git, dar totu?i bucuros c? am putut fura pu?in? meserie de la un armurier b?trân. La el am v?zut c? în aceast? meserie se lucreaz? cu mâna ?i c? majoritatea uneltelor sunt inven?ii proprii. Am venit acas? ?i mi-am f?cut ?i eu uneltele mele. A?a am ajuns ca în 1994 s? îmi deschid primul atelier pentru repararea armelor de vân?toare din jude?. De atunci ?i pân? ast?zi, nu ?tie cum au trecut anii. Parc? ieri s-a intamplat. Meseria de armurier cere mân? bun? ?i ochi buni pentru ca 75% se lucreaza manual”, spune nea Feri, în timp ce ?lefuieste de zor la patul unei carabine.

?i ca s? în?elege?i cât e de lucru la un ?lefuit, închipui?i-v? c? la un pat de arm? din lemn, ?lefuirea se face cu 7 rânduri de ?mirghel, de diferite granula?ii, de la 80 la 400. Asta înseamn? cam 10 zile de ?lefuit, iar pe zi, câte 8 sau 9 ore. De fapt, acesta este ?i programul s?u.

Nea Feri repar? orice arm?...adev?rat?

Vine la atelierul lui de lâng? Asocia?ia de vân?tori ?i pescari sportivi, diminea?a, la 8.00, ?i pleac? spre cas? pe la 8.00- 9.00 seara. ?i curios, nu se plictise?te singur, nu se satur? de lucru ?i nici nu se plânge! A?a angajat s? tot ai! Am aflat de la el c? armele sunt de mai multe feluri. Cu alice sau cu glon?, cu dou? sau cu trei ?evi.

De la cele de vân?toare ?i tir pân? la cele pentru împr??tierea gazelor sau de autoaparare. El spune c? o arm? poate ajunge la casare, daca i-a fost suprasolicitat sistemul de închidere. Atunci poate pune în pericol persoana care o mânuie?te. Secretul între?inerii unei arme const? în ungerea ei. Nagy Francisc sus?ine c? mama armei este uleiul. O singura arm? i-a venit de hac pân? acum ?i nu a putut-o doctori. Una cu aer comprimat.

”Nu am reu?it nicicum s? fac etan?area. Pierdea presiune orice a? fi f?cut. Aceste juc?rii sunt mult mai complicate decât armele adevarate. De atunci nici nu m? mai leg de a?a ceva. M? ocup doar de armele adev?rate”, spune el râzând.

Arma sa preferat? este un drilling cu 3 ?evi, la care a lucrat mult timp ?i a pus mult suflet. Este veche de peste 100 de ani. Chiar dac? acas? de?ine numai pu?in de 6 arme, se simte în siguran?? cu ele doar la vân?toare. Niciodat? nu i-a trecut prin cap s? le foloseasc? în alt scop decât au fost create.

Recunoa?te îns? c? ?ine la el un pistol de autoap?rare cu gaze, pe care îns? nu l-a folosit niciodat?. Cele mai bune arme sunt cele nem?e?ti, austriece, belgiene ?i engleze?ti. Iar o arm? second poate ajunge pân? la 2.000 de euro, în func?ie de fabrica?ie. Nu s-a gândit nicio clip? s? fac? altceva.

Ar l?sa mo?tenire meseria, dar n-are cui...

„Pentru mine este o pasiune mare ceea ce fac. Eu vin cu pl?cere la lucru. Ce am visat în copil?rie, s? devin maistru armurier, am ?i realizat. Mai am îns? un vis. A? vrea s? am un ucenic pe care sa îl inv?? tot ce ?tiu ?i care s? îmi ia locul. Copiii mei sunt mari, au f?cut facult??i ?i niciunul nu mi-a urmat meseria. A? vrea totu?i s? înv?? pe cineva tot ceea ce ?tiu” spune nea Feri în timp ce se uit? cu drag la o carabin?, la care tocmai i-a terminat de gravat ini?ialele posesorului „A.F.”