Anuntul Vanatorului
Imprimare Email
Luni, 30 Iunie 2014 21:09


 

ANUN?

 

EXAMEN PENTRU OB?INEREA PERMISULUI DE VĀN?TOARE

 

 

 

       Cine dore?te s? devin? vān?tor, trebuie s? se hot?rasc? īnc? de pe acum.

      A.V.P.S. Vulturul, cu sediul īn Bucure?ti, str. Ion Nistor, nr. 2, sector 3, organizeaz? īn a doua jumatate a anului 2015, examen pentru ob?inerea permisului de vān?toare permanent.

       In conformitate cu Regulamentul pentru ob?inerea permiselor de vān?toare, aprobat prin ordinul M.A.P.D.R. nr. 539/2009 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, persoanele interesate, trebuie s? depun? la sediul asocia?iei, pentru īnscriere, urm?toarele documente:

       - cerere (tip) privind īnscrierea pentru efectuarea stagiaturii;

       - cazier judiciar īn original;

       - recomandare (tip) de la un membru al asocia?iei.

     Conform legii 407/2006 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, candida?ii pentru ob?inerea permisului de vān?toare trebuie s? efectueze un an de stagiatur?, care īncepe din momentul depunerii cereriila asociatia de vanatoare.

       Stagiatura const? īn participarea la urm?toarele activit??i:

 1. vizitarea fondului cinegetic pe care urmeaz? s? efectueze stagiatura, īn vederea cunoa?terii elementelor componente ale acestuia (limite, biotop, faun?, construc?ii ?i instala?ii vānatoresti etc.);
 2. o prezentare practic? privind portul ?i mānuirea armei de vānatoare īn fondul cinegetic, f?r? folosirea muni?iei reale;
 3. dou? ac?iuni de ocrotire sau īngrijire a faunei cinegetice, precum estimarea efectivelor de vānat, producerea sau administrarea hranei pentru vānat, confec?ionarea sau recondi?ionarea instala?iilor vānatoresti;
 4. o instruire teoretic? ?i practic? privind portul, mānuirea ?i folosirea armelor de vān?toare cu ?evi ghintuite ?i cu ?evi lise;
 5. cel pu?in 3 ac?iuni de vān?toare colectiv? īn grup mare, asistent īn stand sau īn goan?;
  1.        Dup? efectuarea stagiaturii, candidatul completeaz? dosarul de examen care trebuie s? con?in? urm?toarel documente:
   1. actul de identitate, iar īn cazul cet??enilor cu domiciliul īn str?in?tate ?i reziden?a īn Romānia, ?i documentele de reziden?? valabile pe īntreaga perioad? de stagiatur? pān? la sus?inerea examenului, īncopie;
   2. cererea prin care se solicit? īnscrierea īn cadrul organiza?iei vān?tore?ti;
   3. comunicarea, din partea conducerii organiza?iei vān?tore?ti la care solicit? īnscrierea, privind repartizarea solicitantului;
   4. recomandarea de absolvire;
   5. fi?a de stagiatur?;
   6. fi?a medical?, īntocmit? conform modelului prev?zut de reglement?rile īn domeniu, din care s? rezulte c? este apt fizic ?i psihic s? de?in? ?i s? foloseasc? arma de foc de vān?toare;
   7. comunicare de la organele de poli?ie (certificat de cazier judiciar) din care s? rezulte c? are dreptul s? de?in? ?i s? foloseasc? arma de foc de vān?toare;
   8. declara?ie pe propria raspundere din care s? reias? faptul c? īn ultimii 3 ani nu a s?vār?it fapte care sunt īncadrate ca infrac?iuni de Legea nr. 407/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

i)actul care atest? c? este apt psihologic s? de?in? ?i s? foloseasc? arme ?i muni?ii de vān?toare (aviz psihologic);

j)actul care atest? c? a absolvit un curs de instruire teoretic? ?i practic? privind portul, mānuirea ?i folosirea armelor de vān?toare cu ?evi ghintuite ?i cu ?evi lise ?i c? a efectuat cel pu?in o ?edin?? de tragere cu arma de vān?toare la punct fix ?i la talere, emis de o persoan? juridic? autorizat? pentru ac?iunile men?ionate;

 1. recomandare.

Contact:

A.V.P.S. Vulturul

Str. Ion Nistor, nr. 2, sector 3, Bucure?ti.

Tel. 0213154929

E-mail: - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza     - Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

Ultima actualizare Ʈn Luni, 30 Iunie 2014 21:25
 
 
Avize psihologice | Permise arma | www.eusuntoktuestiok.ro