EXAMEN PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI DE VÂNĂTOARE 2015 /BUCURESTI Imprimare
Luni, 30 Iunie 2014 21:09


 

ANUNŢ

 

EXAMEN PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI DE VÂNĂTOARE

 

 

 

       Cine doreşte să devină vânător, trebuie să se hotărască încă de pe acum.

      A.V.P.S. Vulturul, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Nistor, nr. 2, sector 3, organizează în a doua jumatate a anului 2015, examen pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent.

       In conformitate cu Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare, aprobat prin ordinul M.A.P.D.R. nr. 539/2009 cu modificările şi completările ulterioare, persoanele interesate, trebuie să depună la sediul asociaţiei, pentru înscriere, următoarele documente:

       - cerere (tip) privind înscrierea pentru efectuarea stagiaturii;

       - cazier judiciar în original;

       - recomandare (tip) de la un membru al asociaţiei.

     Conform legii 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii pentru obţinerea permisului de vânătoare trebuie să efectueze un an de stagiatură, care începe din momentul depunerii cereriila asociatia de vanatoare.

       Stagiatura constă în participarea la următoarele activităţi:

 1. vizitarea fondului cinegetic pe care urmează să efectueze stagiatura, în vederea cunoaşterii elementelor componente ale acestuia (limite, biotop, faună, construcţii şi instalaţii vânatoresti etc.);
 2. o prezentare practică privind portul şi mânuirea armei de vânatoare în fondul cinegetic, fără folosirea muniţiei reale;
 3. două acţiuni de ocrotire sau îngrijire a faunei cinegetice, precum estimarea efectivelor de vânat, producerea sau administrarea hranei pentru vânat, confecţionarea sau recondiţionarea instalaţiilor vânatoresti;
 4. o instruire teoretică şi practică privind portul, mânuirea şi folosirea armelor de vânătoare cu ţevi ghintuite şi cu ţevi lise;
 5. cel puţin 3 acţiuni de vânătoare colectivă în grup mare, asistent în stand sau în goană;
  1.        După efectuarea stagiaturii, candidatul completează dosarul de examen care trebuie să conţină următoarel documente:
   1. actul de identitate, iar în cazul cetăţenilor cu domiciliul în străinătate şi rezidenţa în România, şi documentele de rezidenţă valabile pe întreaga perioadă de stagiatură până la susţinerea examenului, încopie;
   2. cererea prin care se solicită înscrierea în cadrul organizaţiei vânătoreşti;
   3. comunicarea, din partea conducerii organizaţiei vânătoreşti la care solicită înscrierea, privind repartizarea solicitantului;
   4. recomandarea de absolvire;
   5. fişa de stagiatură;
   6. fişa medicală, întocmită conform modelului prevăzut de reglementările în domeniu, din care să rezulte că este apt fizic şi psihic să deţină şi să folosească arma de foc de vânătoare;
   7. comunicare de la organele de poliţie (certificat de cazier judiciar) din care să rezulte că are dreptul să deţină şi să folosească arma de foc de vânătoare;
   8. declaraţie pe propria raspundere din care să reiasă faptul că în ultimii 3 ani nu a săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

i)actul care atestă că este apt psihologic să deţină şi să folosească arme şi muniţii de vânătoare (aviz psihologic);

j)actul care atestă că a absolvit un curs de instruire teoretică şi practică privind portul, mânuirea şi folosirea armelor de vânătoare cu ţevi ghintuite şi cu ţevi lise şi că a efectuat cel puţin o şedinţă de tragere cu arma de vânătoare la punct fix şi la talere, emis de o persoană juridică autorizată pentru acţiunile menţionate;

 1. recomandare.

Contact:

A.V.P.S. Vulturul

Str. Ion Nistor, nr. 2, sector 3, Bucureşti.

Tel. 0213154929

E-mail: - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza     - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

Ultima actualizare în Luni, 30 Iunie 2014 21:25