Proiect monitorizare video lupi 2014 Imprimare
Duminică, 06 Iulie 2014 13:10

     

 

 

Se discuta despre un nou proiect in care lupii din p?durile României vor fi monitoriza?i prin camere de supraveghere. Speciali?tii vor s? identifice traseele lupilor din Mun?ii Carpa?i ?i locurile în care se hr?nesc ?i, astfel, s? incerce sa protejeze aceste zone. Proiectul Wolf Life este finan?at din fonduri europene ?i monitorizeaz? animalele s?batice din ?ase jude?e. 

„Zonele în care întâlnim lupul este zona dealul Homoroadelor, Cheile Vârghi?ului, Herculian. În zona Covasnei întâlnim în zona Zagonului, zona Mun?ii Bre?cului”, spune Gheorghe Neagu, director APM Covasna.

 

Sunt doar câteva dintre zonele pe care lupii le traverseaza în jude?ul Covasna. Pentru a ?ti exact câ?i lupi sunt, speciali?tii de la agen?iile de protec?ie a mediului vor instala camere de supraveghere în paduri ?i vor trasa astfel rutele principale.

Camerele amplasate în p?dure vor transmite imagini prin satelit 24 din 24. În total vor fi monitorizate video 18 zone din Vrancea, Covasna, Harghita, Bac?u, Neam? ?i Mure?.

Spre deosebire de ur?i, care se apropie mai des de gospod?riile oamenilor ?i pot fi observa?i u?or în p?duri sau la marginea lor, lupii sunt cunoscu?i ca animale discrete ?i mai pu?in sociabile, astfel c? sunt foarte greu de observat în mediul lor.

România are una dintre cele mai mari popula?ii de lupi din Europa, iar cazurile în care ace?tia atac? gospod?riile sunt des întâlnite. Speciali?tii spun c? atacurile vor scadea pentru c? vor ?ti imediat dac? o hait? de lupi se apropie de un sat.

„Conflictul generat de prezen?a lupilor ?i convie?uirea al?turi de fermierii din zonele montane ?i subcarpatice, acolo unde lupii prad? animalele domestice ?i din acest conflict rezult? ?i o mortalitate ridicat?, spune Silviu Chiriac, managerul proiectului Wolflife APM Vrancea.

Proiectul ajunge la un milion de euro, iar banii care vin integral de la Comisia Europeana se vor împ?r?i între cele ?ase jude?e.

 

Ultima actualizare În Duminică, 06 Iulie 2014 13:25